Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 1999

Den motiverende samtale

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Forord

DSAM har startet en proces med det formål at lave evidensbaserede kliniske vejledninger, som skal være en interkollegial hjælp i det daglige kliniske arbejde på udvalgte faglige områder. Da den første kliniske vejledning om forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom var færdig, var det åbenlyst for DSAM’s bestyrelse, at der manglede information om samt hjælp og inspiration til, hvordan vi kan tale med og motivere den enkelte person til helbredsmæssige relevante livsstilsændringer. Vi bad Carl Erik Mabeck, Hans Kallerup og Margareta Maunsbach om at udarbejde en inspirerende pjece, som kan bruges i implementeringsfasen af de kliniske vejledninger.

At arbejde med den motiverende samtale er et spring fremad inden for klinisk medicin, og bestyrelsen har med denne pjece ønsket at inspirere den enkelte læge, tolvmandsgrupper og andre til at arbejde med emnet.

“Den motiverende samtale” er ikke en evidensbaseret vejledning, men en pjece som beskriver metoder og principper baseret på anerkendte teorier og klinisk erfaring. Arbejdsgruppen har gjort det på “deres måde“, og lægger ikke skjul på, at der findes andre metoder og principper.

Bestyrelsen konstaterer med glæde, at almen medicin har flere grupper som arbejder videnskabeligt og undervisningsmæssigt med emnet, og som alle er med i forreste række med henblik på at udvikle dette område. Vi ønsker således at gøre læseren opmærksom på, at der i 1999 i Månedsskrift for praktisk lægegerning har været en række gode artikler af Tulinius , Reventlow, Beich, Damkjær og Schiøler, der berører emnet.

På vegne af bestyrelsen ønsker jeg hermed at takke arbejdsgruppen for veludført og inspirerende arbejde, ligesom jeg ønsker vore kolleger - medlemmer såvel som ikke-medlemmer - god læselyst.

Torsten Lauritzen Formand, DSAM August 1999