Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 1999

Den motiverende samtale

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Referencer

Grueninger UJ, Duffy FD og Goldstein MG. A conceptual framework for interactive patient education in practice and clinical settings. J Human Hypertension 1990; 4(suppl 1): 21-31.

Hollnagel H, Malterud K. Shifting attention from objective risk factors to patients self- assessed health resources: a clinical model for general practice. Family Practice 1995; 12: 423-29.

Kamper-Jørgensen F, Almind G. Forebyggende sundhedsarbejde, 3. udg. København: Munksgaard 1998.

Lipkin M, Putnam SM, Lazare A. The medical interview. Clinical care, education and research. New York: Springer-Verlag 1995.

Mabeck CE. Samtalen med patienten. Introduktion til kommunikation og forståelse. København: Lægeforeningens forlag 1999.

Maunsbach M. “En ting er teori - noget andet er praksis...“. Aspekter af compliance og non-compliance blandt type-2 diabetikere. (Ph.D. afhandling). København: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1999.

Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing. Preparing people to change addictive behavior. N.Y.: The Guilford Press 1991.

Prochaska JO, Norcross JC, DiClemente CC. Changing for GOOD. New York: William Morrow and Co. 1994.

Rogers CR. Client-centered therapy. Its current practice, implications, and theory. London: Constable 1951.

Rollnick S, Heather N, Bell A. Negotiating behaviour change in medical settings: The development of brief motivational interviewing. Journal of Mental Health 1992;1:25-37.

Rollnick S, Miller WR. What is motivational interviewing? Behavioral and Cognitive Psychotherapy 1995; 23: 325-34.

Tulinius C, Reventlow S, Beich A. Den urokkelige ryger. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1999; 77: 843-51.