Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 1999

Den motiverende samtale

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Den motiverende samtale

Arbejdsgruppen bestod af: Carl Erik Mabeck Hans Kallerup Margareta Maunsbach

Lægefaglig konsulent: Asmus Thun Bisgaard (DSAM)

Udgivet af : Dansk selskab for almen medicin i samarbejde med, og med støtte fra Fonden for Tidsskrift for praktisk lægegerning

Illustrationer: Gunilla Maunsbach

Tryk: Budolfi tryk, Aalborg

Oplag: 6.000

ISBN: 87-983288-9-1

1. udgave

1. oplag 1999

Pjecen må kun gengives med angivelse af kilde

Pjecen vil kunne hentes på www.dsam.dk eller købes hos Tidsskrift for praktisk lægegerning, tlf 35 26 67 85.