Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2022

Faglig visitationsstandard

For akutarbejdet i lægevagten

1. Forord

Fonden for Almen Praksis nedsatte en arbejdsgruppe i foråret 2020 til at udforme en faglig visitationsstandard for akutarbejdet i lægevagten. På grund af situationen med corona og udskiftning af medlemmer i gruppen kom den endelige arbejdsgruppe i gang i maj 2021. Arbejdsgruppen består af udpegede speciallæger i almen medicin fra de forskellige regioner, yngre læger og administrative medarbejdere fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), PLO og DSAM.

Den fælles visitationsstandard er et opslagsværk, som har til formål at give et overblik over, hvilke visitationsmuligheder der er i de regionale lægevagter, og hvordan vi arbejder sammen med vores samarbejdspartnere i lægevagten. Samarbejdet mellem sektorerne er en kernekompetence i visitationen af akutpatienter. Derfor har arbejdsgruppen lagt vægt på netop dette samarbejde, da det til tider kan være vanskeligt at have overblikket i den konkrete situation.

Målgruppen er praktiserende læger og vagtlæger.

Hensigten med en faglig visitationsstandard er at sikre et højt fagligt og ensartet niveau i visitationen på tværs af de regionale lægevagtsordninger og at forventningsafstemme de opgaver, som lægevagten bør løse. Visitationsstandarden er en overordnet vejledning til vagtlægerne om, hvordan forskellige patientgrupper håndteres − ikke en detaljeret instruks i behandling af konkrete sygdomme eller symptomer.

Visitationsstandarden er tænkt som en overordnet elektronisk vejledning, som supplerer Akuthåndbogen og de respektive regionale aftaler samt instrukser, som findes på området. Visitationsstandarden vil løbende blive opdateret, når der kommer nye vejledninger på området. Denne udgave af den fælles visitationsstandard er blevet udarbejdet fra maj 2021 til april 2022.

Med venlig hilsenArbejdsgruppen

Carsten Kvist, kontorchef i Region NordjyllandCharlotte Voglhofer, praktiserende læge (formand for arbejdsgruppen)Daniel Derman Rotenberg, praktiserende lægeGitte Søndergård, overlæge i 1813Lise Høyer, praktiserende lægeRasmus Køster-Rasmussen, speciallæge i almen medicin