Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2022

Faglig visitationsstandard

For akutarbejdet i lægevagten

3. Formål med en faglig visitationsstandard

Formålet med en faglig visitationsstandard er at sikre et højt fagligt og ensartet niveau i visitationen på tværs af de fem regioner og at forventningsafstemme opgaverne i lægevagten. Målgruppen er de vagtbærende læger.

Målsætningerne med en fælles visitationsstandard er:

  • At alle patienter får ensartet visitation for samme problemstillinger på tværs af regionsgrænser.

  • At alle vagtlæger har de samme rammer at visitere efter.

  • At patienter, der kontakter lægevagten, oplever et sammenhængende sundhedsvæsen.

Visitationsstandarden er en overordnet vejledning til vagtlægerne: Hvordan håndteres forskellige patientgrupper? Hvilke visitationsmuligheder findes i lægevagten? Hvilke generelle regler gælder for lægerne, der arbejder i lægevagten? Det er ikke en detaljeret instruks i behandling af konkrete sygdomme eller symptomer, men en generel vejledning i lægevagtsarbejdet. Akutte symptomer og vejledning i akut visitation kan findes i DSAM’s akuthåndbog.

Visitationsstandarden kan med fordel indgå i introduktionen af nye vagtlæger til arbejdet i lægevagten og i efteruddannelse af læger i lægevagten.