Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2022

Faglig visitationsstandard

For akutarbejdet i lægevagten

2. Indledning

Rammerne for akut lægebetjening aftales for tre ud af fem regionale lægevagtsordninger via vagtaftaler i de enkelte regioner. ”Overenskomst om almen praksis ” (OK22, som findes på PLO’s hjemmeside) indgås mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Overenskomsten fastlægger, at det er de praktiserende læger, der varetager lægebetjeningen af patienter med akut behov for lægehjælp i vagttid i en vagtordning.

Region Hovedstaden har overtaget vagtlægebetjeningen og tilbyder med ”Akuttelefonen 1813” telefonrådgivning og visitation til udkørende lægebesøg samt til sygehusbaserede akutklinikker/lægevagtsklinikker. Region Sjælland overtager lægevagtsbetjeningen pr. 1. oktober 2022, men strukturen er endnu ikke kendt.

Lægevagtens og de regionale akutlægeordningers opgave er at yde akut almen lægehjælp til patienter, der har behov for det, men som ikke kan vente til egen læges næstkommende åbningstid. Vagttiden er tidsrummet kl. 16-08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage, jf. OK22 § 38.

Overenskomstens parter er enige om at anbefale en fælles standard for den faglige visitation i lægevagten.

Teksten er så vidt muligt kortfattet, og under nogle afsnit er der nyttige links, hvis man vil vide mere. Det er primært henvisninger til bekendtgørelser og vejledninger på Retsinformation.