Partners in Practice (PiP) har afholdt sin første generalforsamling og også et kursus på Lægedage. Hermed en kort status for foreningen og projekterne PiP BotswanaPiP Rwanda og PiP Nepal.
 

Generalforsamling

PiP er nu en selvstændig forening med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling. På foreningens første generalforsamling 29. oktober 2014 blev Per Kallestrup valgt som formand. Bestyrelsen tæller desuden seks øvrige medlemmer. Alle med interesse for almen medicin kan tegne et medlemskab for et årligt kontingent på kr. 500 (medicinstuderende dog halv pris). Kontingentindtægten dækker alle administrative omkostninger til foreningens drift, så eventuelle sponsorater eller tildelinger går til at dække omkostninger i forbindelse med udsendelse af læger til Rwanda og Botswana, f.eks. flybilletter, vaccinationer og visumansøgninger.

Står du og mangler en gaveide til en kollega til jul eller fødselsdag – så giv et medlemskab i gave.

Læs om medlemskab og sponsorater her

Lægedage

PiP var ekstra synlig på Lægedage i år. Vi havde som sædvanligt en velbesøgt stand, hvor vi informerede om vores arbejde og mulighederne for medlemskab. Desuden afholdt PiP et kursus: Familielæger i udvikling – hvordan kan du komme ud at virke for global sundhed? Kurset tog udgangspunkt i primær sundhedstjenestes betydning for global sundhed, og med dette afsæt blev der givet eksempler på danske bidrag hertil. Samtidig blev kursisterne klædt på til selv at kunne spille en aktiv rolle og få mod på, færdigheder til samt en platform at virke fra, såvel ude som hjemme. Det er jo også vigtigt, hvad deltagere i sådanne projekter tager med hjem som bidrag til udvikling af dansk almen praksis!


PiP Botswana

I Botswana har vores samarbejdspartner – Department of Family Medicine på University of Botswana – netop i september 2014 afholdt sin 2nd National Conference of Family Medicine, og har således yderligere understreget, at programmet er kommet for at blive. Der er stadig store problemer med bemandingen af de kliniske lektorstillinger, og der er hårdt brug for vort engagement og danske mentorer. Som tutorer og teoretiske undervisere.

Det vil med stor sandsynlighed lykkes at udsende erfarne danske praktiserende læger til Maun, Botswana, i løbet af 2015.


PiP Rwanda

Fra Rwanda kan meldes, at vor udsendte medarbejder i form af ph.d.-studerende og dansk læge under speciallægeuddannelse i almen medicin Michael Schriver som en del af sin undervisningsforpligtelse under sit ph.d.-studium arbejder for University of Rwanda, hvor han sammen med sin rwandiske kollega Vincent Cubaka, speciallæge i Family and Community Medicine (en af de i alt 8 af slagsen i Rwanda), er ansvarlig for den prægraduate måneds kliniske ophold og teoretiske undervisning i Community Medicine for medicinstuderende i Rwanda. Sideløbende med den aktive undervisning er Vincent Cubaka også Acting Head af Department of Family and Community Medicine, og i denne egenskab indgår han og Michael som væsentlige partnere i et udvalg, der aktuelt gennemgår og reformulerer lægeuddannelsens curriculum for Community Medicine.

Vores Memorandum of Understanding – samarbejdsaftalen med Rwanda University – er netop nu ved at blive fornyet og forlænget. I denne proces er der udtrykt stor tilfredshed med vores indsats og støtte til universitetet.


PiP Nepal

I alt har nu 11 læger og 2 lægestuderende været udsendt til et ophold hos Clinic Nepal og deltaget i lægearbejdet på klinikken i Meghauli eller på health camps i regionen. I januar 2015 rejser en uddannelseslæge, der lige har overstået sin intro i almen medicin, til Meghauli i et par uger og sidst i februar en københavnsk praktiserende læge for 2-3 uger. Der henvises til diverse rapporter og rejsebreve på vores hjemmeside, som bliver opdateret med flere inden længe.

I PiP Nepals baggrundsgruppe har vi vurderet projektets udviklingspotentiale: Vi vil uden problemer kunne fortsætte med at formidle kontakten til Clinic Nepal og sende læger ud som tidligere, men må søge andre samarbejdspartnere, hvis vi skal involveres i et udviklingsarbejde indenfor almen medicin eller primær sundhedstjeneste i det hele taget. Dvs. finde kontakter i det uddannelsesmæssige og akademiske miljø (f.x. Medical school in Bharatpur eller University of Tribhuvan). Og det gør vi så.

Find de personlige beretninger her

Periskopet – en opfordring

Sidder du og savner en aktivitet i paletten, et andet muligt fremtidsprojekt, så vil vi opfordre dig til at henvende dig til PiP. PiP er jo netop en paraplyorganisation, der ønsker og formår at bistå i udviklingen af nye projekter. Så derfor ... alle henvendelser er meget velkomne.

Kontaktformular


Partners in Practice (PiP)
DSAM's internationale udviklingsprogram for familielæger
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø
Telefon: 7070 7431 E-mail: pip@dsam.dk