Anders Beich er ny formand for DSAM

På repræsentantskabsmødet lørdag den 26. september blev Anders Beich fra Region Hovedstaden valgt som ny formand for selskabet. Anders Beich udtaler: "Jeg takker for valget, og jeg mener, jeg har et solidt mandat, men jeg er aldeles ydmyg over for opgaven som formand for fagets videnskabelige selskab. Der er nogle områder, vi skal have fokus på i selskabet. Samling af alle gode kræfter, luftning af uenigheder med henblik på konsensus, mere og bedre kommunikation indadtil og udadtil, inddragelse af græsrøddernes synspunkter i DSAM's strategier og etablering af et godt samarbejde med PLO er blandt de vigtigste opgaver. Jeg håber, at alle DSAM-aktive vil byde ind med det, de hver især er bedst til. Det får vi brug for." 

Du kan se medlemmerne af DSAM's bestyrelse her.  


Vil du være med i en arbejdsgruppe?

Der er brug for flere repræsentanter i arbejdsgrupper for National Kliniske Retningslinjer. DSAM er blevet bedt at komme med repræsentation til følgende arbejdsgrupper:

Angst hos børn og unge: Fokus for den nationale kliniske retningslinje er foreløbigt afgrænset til behandling af børn og unge med generaliseret og social angst (frist den 20. oktober).

Forebyggelse og behandling af organisk delir. Fokus for den nationale kliniske retningslinje er foreløbigt afgrænset til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af organisk delir (frist den 23. oktober).

Ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter. Fokus for retningslinjen skal være voksne patienter med akut opståede og akut forværrede uspecifikke nakkesmerter, hvor relevante behandlingsindsatser som udgangspunkt kan varetages uden for det højt specialiserende sygehusvæsen.

Ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre med vægttab og funktionsevnetab efter indlæggelse. Fokus for den nationale kliniske retningslinje er afgrænset til geriatriske patienter (ældre over 65 år), der udskrives fra sygehus med nedsat funktionsevne og/eller er i ernæringsmæssig risiko (frist den 23. oktober).

Det kræver ikke specialviden (udover generel almen praksis faglighed) at deltage i arbejdet. DSAM kan være behjælpelig med en baggrundsgruppe til sparring. Hvis du har interesse for et af disse emner og har tid og lyst til at repræsentere almen praksis, kan du kontakte Ynse de Boer (ynse.boer@dadlnet.dk) for yderligere information. Arbejdet honoreres af Sundhedsstyrelsen.


Gunver Lillevang modtager DSAM's Talentpris

'Der er mange talenter til stede. I skal bare tage chancen', sagde Gunver Lillevang, da hun på DSAM's årsmøde modtog Talentprisen. Prisen uddeles til en person, der ved en ekstraordinær indsats har medvirket til at profilere selskabet og/eller standen, eller har ydet noget udover det sædvanlige virke som praktiserende læge til gavn for patienterne og faget almen medicin.

Prismodtageren modtager sammen med prisen et beløb på kr. 10.000.


Høring: Revideret vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen for håndtering af MRSA. Vejledningen er nu i høring med høringsfrist den 29.oktober. Hvis du har input til DSAM's høringssvar kan du sende det til Ynse de Boer (ynse.boer@dadlnet.dk) senest den 22. oktober. 

Du finder høringshøringsudkastet her.


DSAM: Ledig stilling som informationsmedarbejder

DSAM's sekretariat har en ledig stilling som informationsmedarbejder. Der er tale om et selvstændigt job med fokus på kommunikation, mundtlig og skriftlig formidling. Den nye medarbejder skal samtidig have politisk tæft og organisationstalent og kunne stå i spidsen for planlægningen af årsmøde, Nordisk Kongres i 2019 og have ansvaret for et eller flere udvalg.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober, og du kan læse hele stillingsopslaget her


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk