DSAM mener - et nyt tiltag fra bestyrelsen

DSAM's bestyrelse vil fremadrettet informere bredere ud om selskabets holdning til dette og hint. Der er oprettet en fane på dsam.dk, som løbende bliver opdateret med holdningspapirer, høringssvar og nyt fra bestyrelsen. 

Det første holdningspapir omhandler akkreditering. Heri står bl.a.

DSAM bifalder, at der forskes i akkrediteringen i almen praksis. Især den del af forskningen, der beskæftiger sig med at evaluere, om der rent faktisk sker en kvalitetsforbedring i forløbet, finder vi interessant.

DSAM forholder sig neutralt til akkrediteringen i almen praksis, men vi vil medvirke til processen indenfor de rammer, der er vedtaget i overenskomsten. DSAM vil gerne støtte sine medlemmer så godt som muligt i at komme helskindet igennem processen ude i den enkelte praksis ved at holde nøje øje med forløbet og tage kritisk stilling undervejs i udrulningen. Af hensyn til både rekruttering og fastholdelse finder DSAM det vigtigt, at akkreditering hverken ophøjes eller nedgøres, men at vi forholder os neutrale til processen og lærer så meget som muligt i forhold til fremtidens planlægning af kvalitetsudvikling og -sikring i almen praksis.

Læs hele teksten om Akkreditering i almen praksis

Nye anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner

Sundhedsstyrelsen har samlet anbefalingerne for forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner i én publikation, der samtidig giver mulighed for print af information til patienterne.

Publikationen beskriver, hvordan indsatsen med at forebygge, diagnosticere og behandle infektionerne organiseres, hvilke principper der er for smittebekæmpelse, og hvad de gældende regelsæt indeholder. Desuden er der en specifik gennemgang af infektioner, epidemiologi, sygdomsforløb, diagnose, behandling og forebyggelse af gonoré, hepatitis A, B og C, herpes genitalis, klamydia, kondylomer og andre seksuelt overførbare infektioner.

Publikationen erstatter to gamle vejledninger: ”Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overbare sygdomme” fra 1999 og ”Klamydia-infektioner. Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis” fra 2005.

Find den nye publikation her

Nationale Kliniske Retningslinjer i høring

DSAM har i de foregående uger fået flere NKR i høring. Pga. Lægedage og andre opgaver er vi desværre kommet bagud med at sende dem ud, og derfor er der beklageligvis nogle korte frister.

TonsillektomiFrist for svar til DSAM den 29. november.
PsoriasisFrist for svar til DSAM den 29. november.
Behandling af OCDFrist for svar til DSAM den 4. december.

Svar og kommentar kan sendes til Ynse de Boer.


Sekretariatet meddeler:

Mødeafregninger for 2015

Hvis du har mødeafregninger liggende, der vedrører 2015, skal du huske at indsende dem inden jul. Som sædvanlig er fristen 15. december, hvis de skal med på udbetales i december.

Kontingentsatser i 2016 

DSAM's repræsentantskab har besluttet en kontingentstigning i 2016 på godt 10 %. Til maj vil der derfor blive opkrævet følgende satser for 2016: 

Aktive praktiserende læger, andre speciallæger og øvrige godkendte medlemmer:

2.700 kr.

Læger under uddannelse og ikke-lægelige ph.d.-studerende: 

1.320 kr.

Medicinstuderende:

150 kr.

Pensionister/ikke erhvervsaktive: 

600 kr.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk