DSAM-Midtjylland er gået sammen med Silkeborg Kommune om et tværfagligt møde med det mål, at læger og kommuner prøver at blive endnu bedre til at hjælpe sygemeldte med stress og smerter.

Debatmødet holdes 18. april 2016 kl. 17.00 – 21.00.

Sygemeldte med stress og smerter er en vigtig gruppe for både læger og kommuner. På debatmødet vil socialrådgivere, en psykolog fra arbejdsmedicinsk klinik, en socialmediciner og en gigtlæge indlede med korte oplæg om viden inden for eget arbejdsfelt, som besvarer spørgsmålet: "Hvordan hjælper vi sygemeldte med stress og smerter bedst muligt?"

Efter oplæggene danner oplægsholderne et fagligt panel, og der er der mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Historiker og forfatter Henrik Jensen vil afrunde oplæggene med foredrag om velfærdsstatens udvikling i historisk perspektiv.

Arrangementet slutter med fællesspisning i grupper. Spisning er gratis for DSAM-medlemmer, men koster 135 kr. for øvrige. 

Se indbydelsen her

Du kan tilmelde dig her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk