DSAM kritiserer nye retningslinjer omkring ADHD

Der er som en konsekvens af økonomiaftalen mellem Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL aftalt nye retningslinjer for "Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge," hvor de praktiserende læger har fået en endnu mere central rolle.

I en artikel i Jyllands Posten 24/2 rejser DSAM's formand Anders Beich en kritik af, at opgaven i langt højere grad nu bliver placeret hos almen praksis, som hverken er blevet taget med på råd i arbejdet med de nye retningslinjer eller er fagligt godt nok klædt på til opgaven. I artiklen udtalerer Anders Beich blandt andet følgende:

"Problematikken er strammet yderligere til netop nu, hvor opgaven i langt højere grad bliver placeret hos de praktiserende læger. Det er vi ærligt talt kede af, for det er en meget vanskelig opgave at lave en kvalificeret opfølgning af adhd hos unge individer under udvikling. Vi føler os ikke fagligt klædt på til det."


Honorering af dataindsamling

Fredag den 15. april 2016 er der deadline for projektledere, som vil søge Fonden for Almen Praksis (tidl. Forskningsfonden) om dækning af honorar til praktiserende læger for medvirken ved dataindsamling i forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter.

Læs mere her

Vil du bringe din faglighed i spil?

Sekretariatet har løbende brug for lægefaglig bistand, og vi er i gang med at opbygge en liste med almenmedicinere, der har særlig viden eller kompetencer på udvalgte områder/sygdomme. Hvis du vil stille dine evner til rådighed i vejlednings -, udvalgs- eller rådsarbejde så kontakt sekretariatet. Vi er i gang med en omorganisering af arbejdet omkring høringer og kliniske vejledninger, så vi på sigt ikke gør brug af fastansatte lægefaglige konsulenter. Bestyrelsen ønsker i højere grad at involvere flere af DSAM’s medlemmer, og det betyder, at vi får brug for flere kræfter. Vi mangler også løbende medlemmer, der kan deltage i arbejdsgrupper nedsat af ministerier og styrelser, eller udtale sig til pressen på områder, som netop et af vores medlemmer er ekspert i.


Effektmåling

Kan man måle effekten af undervisning på anden måde end ved en eksamenskarakter? Det kan man godt ifølge Merete Jørgensen, der bl.a. er seniorforsker ved Københavns Universitet. Eksempelvis siger hun, at ”konsultationsprocessen er ikke en kogebogsopskrift for en god konsultation, men et analyseredskab, der indeholder det logiske forløb af en konsultation, som man så kan holde sin egen konsultation op imod.” 

Læs mere om den spændende forskning i hendes artikel i det seneste nummer af Practicus

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk