Fremtidens datafangst

Thomas Bo Nielsen fra
DAK-e samler op på
dagens program.

PLO og DSAM holdt for nylig en fælles workshop om datafangst. Formålet var at få formuleret ønsker og krav vedrørende behandling og videresendelse af data i almen i praksis. Et af de vigtigste output af workshoppen blev at få afklaret muligheden for at indsende de lovpligtige kvalitetsdata og muligheden for at få de interne kvalitetsrapporter i eget system. 

Læs hele referatet her

Modstillinger i efteruddannelsen

I det seneste nummer af Practicus, er der en spændende af artikel af James Høphner, efteruddannelseschef i PLO, der italesætter aktuelle modstillinger i efterudannelsen.

"Vender vi tilbage til spørgsmålet om efteruddannelsen, rejser det spørgsmålet, i hvor høj grad den biomedicinske tilgang skal dominere i forhold til en psykologisk eller sociologisk forståelse".

Læs hele artiklen her

Ny NKR om urinkontinens

Urininkontinens ses hos 16 % af kvinder i alderen 40-60 år, og andelen stiger til 50 % for kvinder over 75 år. Da urininkontinens kan påvirke livskvaliteten betydeligt hos den enkelte patient, og lidelsen kan være forbundet med tabu, har Sundhedsstyrelsen vurderet det vigtigt at undersøge evidensen for behandling af kvinder med urininkontinens. Der er netop publiceret en national klinisk retningslinje, som repræsentanter fra DSAM har været involveret i at udarbejde.

Du finder den nye retninglinje her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk