Hvordan hjælper du bedst din stressede patient?

Det er temaet for det fyraftensmøde, som praktiserende læger i Nordjylland er inviteret til torsdag den 14. april kl. 17-20 i Sundheds- og Kvarterhuset, Aalborg Øst.

Har du ikke tilmeldt dig endnu, så gør det med det samme. Tilmelding sker til Tina Molbo i NordKAP (tina.molbo@rn.dk), og det skal være senest i morgen den 7. april, hvis du ønsker sandwich/kaffe. 

Patienter med stress fylder meget i almen praksis - både i konsultationen og i forbindelse med sygemeldinger og attester. Når diagnosen er stress, er der ofte behov for samarbejde med andre aktører, fx psykologer, sagsbehandlere, arbejdsmedicinsk klinik, kommunale tilbud og evt. private stressklinikker.

  • Hvordan håndterer vi bedst patienter med stressrelaterede lidelser i almen praksis?
  • Hvilke henvisningsmuligheder findes til patienterne?
  • Hvordan bruger vi vejledninger og evt. psykometriske test på sundhed.dk til stressudredning?
  • Hvilke tilbud har kommunerne?

 Der præsenteres følgende oplæg:  

  • ”Hvad betyder diagnosen for patienten?” ved Anders Petersen, Lektor i Sociologi, AAU og medredaktør og skribent på den aktuelle bog "Diagnoser. Perspektiver, Kritik, Diskussion".

  • ”Hvad skal der stå i attesterne til stressramte?” ved Jens Tølbøll Mortensen, ledende overlæge, ph.d., lektor, SDH, speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin.

  • "Aalborg kommunes tilbud - Åben og rolig" ved Frank Bundgaard Nielsen, psykolog fra Aalborg Kommune.

  • ”Oversigt over de kommunale tilbud til stressramte” ved Ledende Psykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk klinik, Aalborg Universitetshospital.
Se invitationen her


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk