De praktiserende læger foreslår Fælles Diagnosekort

De praktiserende læger foreslår, at der i et samarbejde mellem sygehuse, kommuner, de praktiserende speciallæger og de praktiserende læger udarbejdes et Fælles Diagnosekort, der rummer netop de diagnoser, som er aktuelle for den enkelte patient

Baggrunden er, at når en patient skifter sektor, er det ikke muligt i dag at få et enkelt og hurtigt overblik over patientens diagnoser.  Det betyder, at nogle gange overses vigtige diagnoser på grund af manglende overblik over store mængder journalmateriale eller at vigtige optegnelser ikke er tilgængelige. Allerede i dag har læger og andet sundhedspersonale adgang til patientens journaloplysninger på sundhed.dk. Det vil det Fælles Diagnosekort ikke ændre ved – men kortet skal kun rumme de diagnoser, der er aktuelle og derfor vigtige for patienten at have med sig ved sektorskifte.

Flere ældre med forskellige samtidige diagnoser vil skulle møde mange forskellige sundhedspersoner i det fremtidige komplekse sundhedsvæsen. Vi ved at disse skift er en kilde til usikkerheder og fejl. Det skal være den behandlingsansvarlige læge, der i samarbejde med patienten opdaterer kortet, typisk ved optakt til sektorskifte. Det Fælles Diagnosekort vil muligvis teknologisk kunne integreres med FMK, det fælles medicinkort.


Vi skal dele relevant data, der er afgørende for patienten

De data, der deles, skal være relevante og lettilgængelige. I pressematerialet uddybber Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) det således:

”I sundhedsvæsenet skal vi blive bedre til at dele informationer på tværs af vores sektorer, og den nye teknologi giver os nogle gode muligheder, som vi ikke har haft før. Et Fælles Diagnosekort kan hjælpe os til hurtigt at dele relevant viden, der kan være afgørende for, at patienten får den bedste behandling og bl.a. undgår forkert medicin. Et sådant øjebliksbillede bør naturligvis også være tilgængeligt for patienten og hjælpe til forståelse og håndtering af eget helbred”, siger Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Det bakker vi selvfølgelig op om i DSAM. Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, forklarer:

”Det Fælles Diagnosekort skal billedligt talt være den klogt pakkede håndbagage med det, vi ikke kan undvære, hvis vores bagage forsvinder på turen - og som sammen med Det fælles Medicinkort (FMK) vil gøre rejsen tryg, uanset hvor vi lander. Man kan sige, at journaler er rådata, som det ofte tager tid for lægen at få bearbejdet. Det Fælles Diagnosekort vil indeholde bearbejdede og færdiganalyserede data som aktuelle diagnoser, og derfor være meget lettere at gå til for flere”.

Sundhedsminister Sophie Løhde roser de praktiserende læger for at ville dele relevante data. I Jyllands Posten i dag, siger hun:

"Det er positivt, at de praktiserende læger signalerer, at de gerne vil dele relevante data om patienterne med de øvrige sektorer i sundhedsvæsenet. Det vil jeg gerne kvittere for..."

 

Læs mere i Jyllands Posten

 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk