Hvad kan Afrika lære af dansk almen praksis?

Er primær sundhedstjeneste i Afrika og Danmark ikke så grundæggende forskellige, at det ikke giver mening at sammenligne eller overføre erfaringer?

Nej! Ikke ifølge Vincent Setlhare, speciallæge i Family Medicine i Botswana, der siger Afrika har meget at lære af dansk almen praksis. Vincent besøgte Danmark i marts 2015 som led i et samarbejde med Partners in Practice under DSAM. Her fik han så brugbare indtryk af almen praksis-systemet i Danmark, at han valgte at skrive, og nu har fået publiceret, en artikel om besøget.

Selvom kontrasterne er store, fremhæver artiklen flere områder hvor erfaringer og prioriteringer i Danmark kan inspirere i Afrika. Ikke mindst for at gøre læge-patient forholdet mere ligeværdigt.

Læs artiklen her.


Professor Peter Vedsted

En syg forskel

I disse uger sendes programmet "En syg forskel", hvor DR Dokumentar undersøger uligheden i det danske sundhedssystem. Udsendelsen tager udgangspunkt i Vedsted-undersøgelsen ledet af professor i sundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet Peter Vedsted.

I undersøgelsen er der trukket sundhedsdata fra 10.000 borgere i henholdsvis velhaverkvarteret Hasseris i Aalborg og det udsatte boligområde Aalborg Øst. I Aalborg Øst har borgerne en gennemsnitslevealder på 67 år, der svarer til gennemsnitslevealderen i Pakistan, mens en borger i Hasseris i gennemsnit lever 80 år. Det svarer til forholdene i Sverige og Østrig.

Læs mere om udsendelsen her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk