Formand for DSAM Anders Beich

DSAM-formand bekymret for patienternes sikkerhed ved ny lov 

En ny lov (L184) er netop blevet vedtaget. Loven, der indebærer et styrket tilsyn med læger, er ifølge Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, skadelig for fortroligheden mellem praktiserende læger og patienter.

"Vi går selvfølgelig ind for øget patientsikkerhed og har intet imod styrket tilsyn. Men vi mener ikke, at loven beskytter patienternes krav på fortrolighed", siger han.

Som loven er vedtaget nu, er det usikkert, hvor oplysninger om den enkelte patient havner. 

Til Dagens Medicin siger Anders Beich:

"Hvis patienten spørger mig, om jeg kan sikre, at oplysninger bliver mellem ham og mig, er det svært for mig at sige ja. Hvis jeg skriver en medicinudskrift med en ordination, så kan jeg ikke svare på, hvor de oplysningerne havner henne".

Indviklet kludetæppe
Anders Beich kalder loven et kludetæppe. Og processen omkring lovgivningsarbejdet har ikke været gennemskuelig.

DSAM kunne ikke følge med til sidst i lovforslaget, da der kom mange ekstra forslag og rettelser.

DSAM har med flere henvedelser til sundhedsordførerne forsøgt at påvirke lovforslaget, men det er i meget begrænset omfang, at DSAM's og politikernes indsigelser er blevet hørt. Det gælder primært adgangen til personlige helbredsoplysninger til kommercielle formål, der er blevet begrænset.

Se DSAM's henvendelser til sundhedsordførerne her:

Henvendelse 27. maj
Henvendelse 30. maj


KOL-vejledning i høring

Med en ny kategorisering og nye behandlingstiltag er der behov for en opdatering af DSAM’s kliniske vejledning om KOL i almen praksis fra 2008. DSAM’s opdaterede KOL-vejledning omfatter patienter med KOL i alle sværhedsgrader. Det er arbejdsgruppens håb, at den opdaterede vejledning for almen praksis må være et redskab til en systematisk tilgang til opsporing, diagnoseregistrering, opfølgning, behandling og herunder rehabilitering af patienter med KOL.

Vejledningen er et høringsudkast, og vejledningen bliver efterfølgende layoutet, så typografi m.v. er ens. Derudover bliver der læst korrektur, og referencer får evt. anden nummerering.

Høringsversionen inklusive bilag, referencer og løsark ligger på DSAM's hjemmeside

Høringssvar skal sendes til DSAM på mailadressen dsam@dsam.dk. Høringsfristen er 1. juli 2016.


Åbning af Center for Forskning i Almen Medicin

Center for Forskning i Almen Medicin (CAM-AAU) åbner fredag den 24. juni. CAM-AAU er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg.

Kom med til åbningen af det nye forskningscenter for almen medicin, et spændende åbningssymposium samt uddeling af legater.

Læs mere på Facebook-siden for Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, hvor du snart kan finde den endelige invitation.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk