Kære alle

Sommerferien står for døren. Det ser vi frem til. Vi har alle sammen haft travlt. I DSAM har vi haft et ekstra travlt 1. halvår af 2016.

Jeg vil gerne starte med at takke alle medlemmer for deres aktiviteter, deltagelse, tilbagemeldinger, input til høringssvar, indstillinger og kommentarer undervejs. Selskabet arbejder på en bedre kommunikation, og det er skønt at mange allerede giver deres mening til kende.


WONCA kongres

Sekretariatet har været flittigt optaget med at forberede og afholde den store europæiske kongres for praktiserende læger. Der deltog 3.200 læger fra mere end 70 lande.

Konferencen blev en stor success både fagligt og socialt. 90,8 % af de deltagere, der har besvaret evalueringsskemaet, har helt overordnet bedømt kongressen som god eller meget god. Jeg vil rose alle, der har lagt kræfter i at få det hele til at spille sammen og klappe til sidst, det var fantastisk vellykket. 

Trods travlheden med kongressen er det lykkedes DSAM at få plads til et par andre større aktiviteter, som jeg gerne vil fortælle kort om.


Pejlemærker for vores fag

I løbet af foråret har bestyrelse og repræsentantskab arbejdet videre med ”Pejlemærker for faget almen medicin”. Pejlemærkerne tager udgangspunkt i de norske ”7 teser for almenmedisin”, og vi har i processen diskuteret og modificeret frit ved at gennemgå og inddrage de mange værdibærende udsagn i råmaterialet fra visionsprocessen.

På den måde nærmer vi os 7 nutidige pejlemærker for dansk almen medicin. Pejlemærkerne skal kvalificere vores interne diskussioner, hjælpe os til at prioritere og ikke mindst filtrere de mange udefra og oppefra kommende forventninger, input og ideer, som handler om, hvad almen praksis skal bruge tiden og ressourcerne på. Vi skal kunne enes om en fælles mængde faglig identitet og nogle basale værdier, ellers bliver vi rendt over ende, og vores profession proletariseres (det kalder de det på CBS).

Udfordringen er, at vi skal bevare vores faglige integritet og samtidig undgå at lukke os om os selv som et pindsvin, der aner fare. Pejlemærkerne skal kunne hjælpe os. De kommer i høring i selskabet efter sommerferien.


Personcentreret almen medicin (PAM)

Arbejdet med personcentreret almen medicin (PAM) er almenmedicinens svar på brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Det handler om at få formidlet og beskrevet evidensen for og betydningen af, at vi arbejder i en kontinuert relation med patienten om at definere og løse problemer, som kan være af helbredsmæssig karakter.

Det stærke fokus skal være på relationen og personen, der måske bærer en eller flere sygdomme, og som skal lære at mestre sygdom og behandles bedst muligt, frem for på sygdommene, og hvordan man i gennemsnit bedst behandler dem. Der er evidens for, at et primært sundhedsvæsen, der bygger på kontinuitet og relation med patienten, OG er tilpas dimensioneret med læger, er det eneste værn mod forebyggelige indlæggelser, overbelastning af hospitalerne og et sundhedsbudget, der løber løbsk. Der er derimod IKKE evidens for at forløbsprogrammer, forløbsplaner og pakkeløsninger, der fokuserer på enkelte sygdomme løser nutidens udfordringer for sundhedsvæsenet. Multimorbiditet, polyfarmaci og overdiagnosticering er fremtidens store udfordringer, og en stærk almen praksis er løsningen. Stærk i betydningen dækkende og rustet fagligt og identitetsmæssigt, og stærk i betydningen veldokumenteret og afprøvet.


Data

Almen praksis skal levere gode data, der kan danne baggrund for både forskning og kvalitetsudvikling, det må der ikke herske tvivl om. DSAM har prioriteret højt, at der ikke måtte herske tvivl om, at almen praksis behandler personlige sundhedsoplysninger fortroligt, så vi ikke mister patienternes tillid, som er så nødvendig for vores arbejdsmetode. Ikke alle har været enig i denne prioritering, og selskabets rolle i forhold til fremtidens brug af data fra almen praksis har været diskuteret.

Vi kan dog konstatere, at fx sammenlægningen af Lægemiddelstatistikregistret og FMK med adgang for administrative formål til personidentificerbare oplysninger sætter privatlivets fred og fortroligheden i konsultationen på prøve. Det er lykkes DSAM at få modificeret loven, men det har krævet meget energi på høringssvar og debat gennem de få medier, der interesserer sig for dette emne. 

DSAM håber at det snart vil lykkes parterne i Fonden for Almen Praksis at blive enig om præmisserne for fremtidens brug af valide data fra almen praksis til god forskning og meningsfuld kvalitetsudvikling.


Vejledninger

DSAM har nedsat en vejledningsgruppe, som er ved at sætte kursen for DSAM's egne vejledninger i fremtiden – godt hjulpet af input fra repræsentantskabet. Det bedste fra fortiden i nutidigt format, nødvendig opdatering af de få uundværlige vejledninger,  oprydning i uddaterede vejledninger, øget fokus på de behov, medlemmerne peger på under hensyntagen til demografien og udviklingen, ”keep it simple” – det er nogle af overskrifterne.


Årsmøde 23. september i Kolding

Temaet er inddragelse. Et ord, der bruges meget for tiden med både borger, bruger og patient foran. Der bliver i høj grad også tale om lægeinddragelse, da vi som deltagere er med til at forme dagen. Dacapo Teatret faciliterer og sikrer en rød tråd mellem formiddagens inspirerende oplæg og teaterindslag til paneldebatten, hvor spørgsmål fra sessionerne bliver inddraget. Sessionerne sætter på forskellig vis spot på patientinddragelse, og der er noget for enhver smag; fra den konkrete workshop, hvor du kan lære at spille dine kort rigtigt, til en fremtidssession, der udfordrer dig på, hvordan du vil håndtere fremtidens digitale patient. Vi håber at kunne tiltrække hele medlemsskaren til dette års spændende program, fest og samvær.

Mike Andersen, der i 2015 vandt en Danish Music Award, spiller op til dans med sit band fredag aften, så vi garanterer, at det er noget at glæde sig til musikalsk og socialt. I pausen vender FYAM plader og har lovet fed musik med de nyeste hits.

Der er al mulig grund til at bruge en efteruddannelsesdag på at blive inspireret og samtidig få masser af muligheder for at netværke med kolleger fra hele landet. Årsmødet er tilskudsberettiget gennem Fonden for Almen Praksis for praktiserende læger og uddannelseslæger i fase 2 og 3. Tilmeldingen er åben. 


God sommer

DSAM og jeg som formand vil gerne ønske alle medlemmer af selskabet en herlig sommer og en god og garanteret tiltrængt ferie. Sekretariatet er bemandet hele sommeren, hvis I får brug for at kontakte DSAM.

Bedste hilsner
Anders Beich

 

 

 

 - 3,5 KB  

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk