Kære kollegaer

Torsdag, den 25. august 2016 afholdes medlemsmøde og generalforsamling i DSAM Region Midtjylland på hotel Scandic Silkeborg.

Mød op og giv dit bidrag til hvilken kurs DSAM skal lægge – og deltag i den efterfølgende generalforsamling med valgmøde for DSAM repræsentanter til vores regionsbestyrelse. Se program samt tilmeld dig på nedenstående link.

Tilmelding her senest tirsdag, den 20. august 2016.

Som noget nyt foregår valg til regionsbestyrelsen nu ved elektronisk afstemning. På valg er i år bestyrelsesmedlem Marius Andersen. Kandidater, der ønsker at stille op, skal sende et kortfattet valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk senest dagen før valgmødet den 24. august 2016. Det skriftlige valgoplæg skal præsenteres på valgmødet og vil også blive lagt på DSAM’s hjemmeside.

Se her hvem der sidder i bestyrelsen nu.

Med mindre der kun er en kandidat til posten, vil der i perioden 1/9 til 7/9 2016 være elektronisk valg. Dette foregår ved, at alle medlemmer får tilsendt link med mulighed for at stemme.

Vel mødt og venlig hilsen
DSAM Region Midtjylland

Hans Chr. Kjeldsen
Formand

 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk