Kære kolleger i Region Nordjylland

DSAM Nord inviterer den 5. september 2016 kl. 17-20 til et spændende diskussionsmøde om medicinprioritering med efterfølgende lækker buffet og afsluttende opstillingsmøde.

Mødet holdes i Auditoriet NOVI forskerpark, Niels Jernes Vej 10, 9220 Ålborg Øst.

Der er i år elektronisk valg til DSAM's regionalbestyrelser. Ønsker du at få indflydelse på DSAM's kurs og stille op som repræsentant i DSAM-Nord, skal du sende et skriftligt valgoplæg til dsam@dsam.dk senest søndag d. 4. september. Alle valgoplæg lægges på DSAM's hjemmeside samt præsenteres på valgmødet.

Selve afstemningen vil foregå elektronisk efter mødet fra d. 6.-9. september. Kolleger, der ønsker at stille op, behøver ikke nødvendigvis deltage i opstillingsmødet, blot valgoplægget er indsendt.

Der er i år 5 pladser på valg (heraf 2 suppleanter). Tre nuværende repræsentanter stiller sig til rådighed for evt. genvalg (Bolette, Morten og Pernille), mens der skal opstilles en ny FYAM-repræsentant og suppleant. Du kan se den nuværende bestyrelsessammensætning her. Bestyrelsens fokuspunkter hidtil ses her. Kontakt os gerne for en snak, hvis du eller din uddannelseslæge overvejer at stille op.

Tilmelding, hvis du ønsker buffet - senest den 31.8.2016 via dette link.


Program:

Kl. 17.00 – 18.30: Medicinlisten på slankekur 
Hvad er evidensen for at behandle især vores gamle patienter med multimorbiditet efter alle guidelines med en alenlang medicinliste til følge? Hvornår og hvordan skal vi prioritere og evt. omlægge behandlingen? Hvordan finder vi mod til at seponere den medicin, en kollega på et tidspunkt har ordineret? Med udgangspunkt i cases diskuterer vi principper og dilemmaer. I diskussionen deltager DSAM-formand Anders Beich, professor og overlæge i psykiatri Jimmi Nielsen, professor og overlæge i kardiologi Christian Torp-Pedersen og klinisk farmakolog, ph.d. Birgitte Klindt Poulsen.

Kl. 18.30 – 19.00: Dejlig buffet med kolde og varme retter
(gratis for medlemmer, pris for ikke-medlemmer 150 kr.)

Kl. 19.00 – 20.00: Årsberetning fra DSAM-Nord formand Bolette Friderichsen og præsentation af valgoplæg fra kollegaer, der stiller op til bestyrelsen
Alt imens vi spiser færdig og afslutter aftenen.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Bolette Friderichsen
formand for DSAM's regionsbestyrelse i Nordjylland 

 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk