Valg til regionsbestyrelserne er nu afsluttet i alle regioner. Kun to regioner måtte ud i elektronisk valg, mens der i de tre andre regioner ikke var flere kandidater end ledige poster. E-valget resultaterede i en højere stemmeprocent end nogensinde før (22-24 %).  

1.067 medlemmer i de to regioner modtog mail med link til afstemningerne. Sekretariatet fik 10-15 henvendelser under valget fra medlemmer, der ikke havde modtaget mail til afstemning. Nogle af disse hørte til eller var fejlragtigt registreret som hørende til regioner, hvor der ikke var afstemning, nogen var ikke medlem af DSAM, og nogle var registreret med gamle mailadresser. Hvad der kunne, blev rettet undervejs og mail med link til afstemning blev eftersendt.  

Valgene i de fem regioner forløb således: 

Region Sjælland

Ingen i Region Sjælland var på valg. Regionsbestyrelsen her er derfor uændret.

Regionsbestyrelsen i Sjælland

Region Midtjylland

Marius Andersen (medlem) var på valg og blev uden modkandidater genvalgt for to år mere. Resten af bestyrelsen er uændret.  

Regionsbestyrelsen i Midtjylland

Region Syddanmark

I Region Syddanmark var to poster på valg, dels Christian Kjær Ravens medlemspost og dels FYAM-suppleantposten, som var ledig. Peter Haastrup var eneste kandidat til FYAM-suppleantposten og blev derfor valgt uden modkandidater. Til gengæld var der to kandidater (Christian Kjær Ravens og Jens Søndergaard) til den ledige medlemspost, så det blev afgjort ved e-valg. Jens Søndergaard fik flest stemmer og er derfor nyt medlem af regionsbestyrelsen.

Regionsbestyrelsen i Syddanmark

Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden var fem poster i spil: to medlemmer, en suppleant, et FYAM-medlem og en FYAM-suppleant. Thomas Birk Kristiansen og Benny Ehrenreich blev genvalgt til deres poster uden afstemning, og da kun de to havde budt ind, efterlader det Region Hovedstaden med tre ubesatte poster: en suppleant, et FYAM-medlem og en FYAM-suppleant. 

Regionbestyrelse i Hovedstaden

Region Nordjylland

Her var fem poster på spil: et medlem, to suppleanter, et FYAM-medlem og en FYAM-suppleant. Der var en kandidat til hver af de to FYAM-poster, så de blev besat uden valg. Desuden var der tre kandidater til de tre sidste poster, så her skulle der et e-valg til at afgøre rollefordelingen. Hans West fik flest stemmer, men valgte at trække sit kandidatur til medlemsposten, som derfor gik til Bolette Friderichsen, der genopstillede. De to suppleantposter er herefter besat af Morten Krause og Hans West.  

Regionsbestyelsen i Nordjylland

Thyreodeia-vejledning – ændring i diagnosenøgle

Thyreodeia- vejledningen blev før sommerferien sendt til alle medlemmer og vi håber, at mange har glæde af den. Siden er der kommet en ændring i diagnose-nøglen. Ændringen kan ses her.

Og her er link til den samlede elektroniske vejledning.

 Ønsker du et trykt eksemplar, kan det bestilles her.


Final call for tilmelding til Årsmødet

Flere hundrede medlemmer, gæster og andre interesserede har allerede tilmeldt sig Årsmødet og du også stadig nå at sikre dig en plads.
Vi mødes 9.30 fredag den 23. september på Comwell i Kolding og har sammensat en spændende dag med workshops, debatter og indlæg om patientinddragelse. Se hele programmet og tilmeld dig her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk