I søndags sendte DSAM nyhedsbrev ud til sine medlemmer, hvor vi anbefalede ikke at bruge kampagnematerialet fra Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen, fordi det ikke klart fremgik af hverken materialet eller kampagne-websiden, at målgruppen var patienter med længerevarende hoste eller åndenød. Det er nu rettet på Lungeforeningens hjemmesider, ligesom det er understreget i udtalelser fra Sundhedsstyrelsen.


”Vi mener selv, at vi har været helt klare i vores beskrivelse af, hvem der er målgruppen for kampagnen. Men nu har vi gjort ekstra meget ud af at fortælle, at kampagnen er målrettet personer med længerevarende lungesymptomer – hoste og åndenød i mindst to måneder. Hvis man har den form for længerevarende lungesymptomer er det en god ide at blive undersøgt hos sin egen læge”, siger sektionsleder Kirsten Hansen i Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

 


”Vi glæder os meget over, at Sundhedsstyrelsen har taget kritikken til sig og på den baggrund justeret KOL-kampagnen, som Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen er afsender af”, siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, og fortsætter:

”Og derfor trækker vi vores afstandtagen til kampagnen tilbage. Vi har selvfølgelig hele tiden været enige i, at patienter med hoste eller åndenød i længere tid skal søge læge og undersøges behørigt, og det kan man godt lave kampagner om. Vi er helt trygge ved at vore medlemmer kan vurdere, om de kan bruge nogle af de trykte materialer ift. det nu klart beskrevne formål. Vi finder fortsat, at det er fagligt uforsvarligt, at der som led i kampagnen udføres lungefunktionsmålinger i kommunalt regi, da personer med hoste eller åndenød i 2 mdr. sagtens kan have en normal lungefunktion og være alvorligt syge på samme tid. Dem med symptomer skal gå til lægen, og der er ingen ræson i at undersøge borgere uden symptomer, hverken hos lægen eller i kommunen”.


DSAM ser frem til et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen om kampagnetiltag, der involverer almen praksis, i fremtiden.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk