Karin Mette Thomsen fratræder som direktør for DSAM – Dansk Selskab for Almen Medicin

DSAM og Karin Mette Thomsen har aftalt, at Karin Mette fratræder sin stilling som direktør for DSAM ved udgangen af november 2016. 

Formand for DSAM, Anders Beich, udtaler:

 ”Det er en enig bestyrelse, som har besluttet, at DSAM har brug for mere lægefaglighed i ledelsen af sekretariatet i DSAM. Vi har været glade for det arbejde, som Karin Mette har lavet for os, men vi vurderer, at DSAM har brug for en anden profil end Karin Mettes i forhold til de udfordringer og opgaver som DSAM står over for.”

Indtil videre vil lægekonsulent Lotte Hvas fungere som leder af DSAM’s sekretariat i tæt samarbejde med formanden og bestyrelsen. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk