Kære medlemmer af DSAM,


Jeg kom i den situation, da jeg skulle skrive en jule- og nytårshilsen til alle medlemmer, at jeg løb tør for ideer og syntes, at det var svært at prioritere, hvad jeg skulle skrive om blandt de mange ting, DSAM er involveret i, her midt i en brydningstid.

Så kom jeg i tanke om ”mirakelspørgsmålet” fra samtaleterapi, hvor man beder patienten, som har svært ved at finde ud af hvad der egentlig er galt, om at forestille sig, at han vågner en morgen, og alle hans problemer har løst sig, mens han sov. Spørgsmålet til patienten er så, hvordan han opdager, at det er sket? Et trick kan man kalde det, som nogle gange løsner lidt op. Og det hjalp! Så nu er jeg pludselig på forkant og har allerede klaret næste års nytårshilsen!

2017 blev et rigtig godt år for faget almen medicin. Vi startede året med at begynde at bevæge os ud af et lidt uoverskueligt dødvande på flere måder. 

DSAM – en professionel organisation for medlemmerne

Der blev hele den første del af året arbejdet hårdt på, at DSAM blev en fuldt professionel organisation. Allerede i 2016 var grunden lagt. Sekretariatet arbejder nu støt og roligt med de driftsmæssige opgaver, og selskabets ressourcer er til rådighed for de medlemmer, som gerne vil gøre noget for faget i råd, udvalg og interesse- og vejledningsgrupper, OG for de hårdt arbejdende klinikere, som har brug for, at nogen filtrerer, sorterer og anvendeliggør al den viden, der sprøjtes ud fra de blomstrende almenmedicinske forsknings- og kvalitetsinstitutioner.

Fagets Pejlemærker, som blev lanceret tilbage i 2016, viste sig at kunne samle faget om det, vi er gode til og kan blive bedre til, og de gav grobund for at optimisme og realisme kunne gå hånd i hånd. Assertiv Almen Medicin lever.

De almenmedicinske vejledninger er blevet elektroniske og stadigt mere brugervenlige. Opdateringerne på KOL-vejledningen kom i foråret, Seneste skud på stammen er ”Den gode canceropfølgning” og hjertevejledningen, som kom i efteråret, og ”Polyfarmaci og seponering i almen praksis” er godt på vej. Det samme gælder opdateringerne af diabetes- og dyspepsivejledningerne. 

En solid aftale med regionerne – OK17 giver optimisme

DSAM stod allerede fra før årsskiftet så vidt muligt til rådighed med faglige indspark til PLO til brug for deres forhandlinger med Danske Regioner om en ny aftale for almen praksis. Aftalen kom på plads i begyndelsen af september og betød en væsentlig anerkendelse af, at faget almen medicin og almen praksis styrkes med det formål at støtte en struktur bygget op omkring ”egen læge” – modellen, som det var gået op for regionerne, at vi var ved at miste.

Man havde omsider indset, at regionsklinikker og 1813-løsninger var dyre og kvalitetsmæssigt meget langt fra det, som almen praksis kan levere. Flere ressourcer til almen praksis gav bl.a. mulighed for ansættelse af meget mere hjælpepersonale, længere konsultationer for patienter med komplekse helbredsproblemer og sygdomme og etablering af et klyngesamarbejde mellem læger om udvikling af både service, faglighed og kvalitet.

Fra akkreditering til kvalitetsudvikling

Akkrediteringen, som har været frivilligt siden midten af året, fordi den var med til at affolke faget, afløses i foråret 2018 af et praksisnært kvalitetsarbejde, som er forankret i klyngerne, og som har vist sig at fungere i udlandet. Selvom der med tiden var en hel del, der syntes, at akkrediteringen gav mening og havde nogle elementer af kvalitet i sig, så var der i realiteten tale om, at indsatsen ikke stod mål med udbyttet. Det indså regionerne i tide og forstod, at kvaliteten i almen praksis lå et andet sted, og at processer som akkreditering udtrættede mange læger og fik alt for mange til at forlade faget før pensionsalderen.

”Faget ” blev defineret og fagets institutioner anerkendes af alle

”Faget” blev i løbet af 2017 defineret som udøvelsen af almen medicin. Faget underbygges og støttes op af forskningsenhederne, som leverer den nødvendige evidens til de kvalitetsudviklingsprojekter, som er så nødvendige for faget. En tættere dialog mellem de læger, der primært er fagets udøvere og så dem, der primært er beskæftiget med forsknings- eller kvalitetsprojekter, har ført til en generel accept af, at gode klinikere har brug for gode forskere og vice versa. Det er vedtaget, at almenmedicinske projekter skal forankres i faget fra første færd, så der undgås afstand mellem praktisk og akademisk almen medicin.

I 2017 blev det umoderne at tale om ”hvordan får vi dem til at ændre adfærd” og om ”at finde de rådne æbler”. I stedet fokuseres nu på de gode eksempler på dansk almen medicin og på at undersøge og definere, hvad der konstituerer kvalitet i disse tilfælde, og hvordan det kan inspirere alle. Læger, som er udbrændte og måske begynder at slække på omhu og samvittighed, tages der kollegialt hånd om ved brug af tilbud om styrkelse af faglighed gennem egenomsorg finansieret af den pulje penge, der blev forhandlet hjem af PLO i OK17. Det betyder, at de kan fortsætte/afslutte deres lægeliv med deres integritet som mennesker intakt.

Rekruttering og fastholdelse

Det bedste man kan sige om året 2017 er, at det blev året, hvor det endelig lykkedes at øge rekrutteringen og sikre fastholdelsen af de aldrende kolleger. De fik igen håb om at kunne overdrage deres praksis og patienter til en yngre energifyldt kollega med mod på faget almen medicin, det rigtige lægespeciale, det mest menneskeligt lærerige speciale, og stadig det speciale, hvor man har størst indflydelse på sin egen praksisform og arbejdstilrettelæggelse. Den solide OK17 med respekten for almen praksis' rolle og indsats spiller en hovedrolle. At faget stadig bygger på relationen med fortrolighed, tillid og kontinuitet som adelsmærker, og at det ser ud til at lykkes med at overtage kontroller af mange patienter med kroniske lidelser ved uddannelse og ansættelse af signifikant mere hjælpepersonale – det spiller også en rolle for de unge læger. Nu tror de på fremtiden.

Et andet vigtigt tegn på at en positiv forandring fandt sted i 2017 er, at fagets mange tillidsposter i organisationerne er begyndt at blive attraktive for yngre kolleger. Det betyder, at de mange modne mænd, som har repræsenteret faget i årtier på mange poster i organisationer og samarbejdsflader, er blevet suppleret af nogle flere kvindelige og yngre kolleger, som er dem, der skal udøve faget i fremtiden.

Det tegner lyst for faget almen medicin. Der er grund til at takke alle, medlemmer, repræsentanter og ansatte, der de sidste par år har gjort det muligt at komme hertil, for jeres indsats.

Bedste nytårshilsener

Anders Beich
Formand for DSAM


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk