DSAMís kliniske vejledning íKOL i almen praksisí i opdateret udgave

DSAM’s kliniske vejledning til alle praktiserende læger om KOL i almen praksis netop er udkommet i en opdateret udgave. Vejledningen udkommer kun elektronisk og kan hentes her. 

Den elektroniske form giver mulighed for løbende opdateringer, og du kan efter behov printe de for dig relevante kapitler samt tilhørende arbejdsark. Der bliver fortsat trykt laminerede ark, som alle praktiserende læger i Danmark i næste uge modtager i postkassen. De giver et hurtigt overblik over essensen af vejledningen.

Har du brug for flere laminatark, kan de mod betaling bestilles her. (vælg DSAM vejledninger).


Hvad er nyt i den opdaterede vejledning?
Siden publiceringen af den første kliniske vejledning om KOL i almen praksis i 2008 er der kommet en lang række nye retningslinjer på området, som er inddraget og vurderet med almenmedicinske briller. Der er især nyt omkring klassifikation, steroidbehandling, antibiotisk behandling, pneumokokvaccination, palliation og henvisning til rehabilitering.

Du behøver ikke læse vejledningen fra a til z. Nogle vil kun have behov for at læse "nyt siden sidst", andre vil måske koncentrere sig om forslagene til, hvordan arbejdet med årskontroller kan tilrettelægges i klinikken. Som en ’vejledning i vejledningen’ er der et grundigt afsnit om rygestopbehandling i almen praksis.

Det er arbejdsgruppens håb, at den opdaterede vejledning må være et redskab til, at mennesker med symptomer på KOL bliver diagnosticeret og tilbudt en tidssvarende og fagligt velfunderet kontrol og omsorg i almen praksis i form af relevant opfølgning, behandling og rehabilitering.

Husk!
Opdatér dine medlemsoplysninger, hvis du vil have besked, når KOL-vejledningen næste gang opdateres.Der sendes kun elektronisk besked ud om dette.
www.dsam.dk > Om DSAM > Medlemskab > Mit medlemskab


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 KÝbenhavn ō

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk