Vil du deltage i arbejdet med at "give mest til dem med størst behov"?

DSAM’s bestyrelse har netop nedsat en ny interessegruppe og leder nu efter praktiserende læger med lyst og engagement til at deltage i gruppen.

Interessegruppen tager udgangspunkt i DSAM’s pejlemærke nr. 3 ”Vi giver mest til dem, som har størst behov” og pejlemærke nr. 6 ”Vi tager ansvar lokalt, tværfagligt og tværsektorielt”.

Formålet med gruppen er at kvalificere selskabets holdninger og forslag til evt. indsatser indenfor ovenstående emner, som indeholder to af de i alt syv pejlemærker, der blev vedtaget i efteråret 2016.

Hvem er med i gruppen allerede?
Gruppens formand er praktiserende læge og medlem af DSAM’s bestyrelse Lise Dyhr, øvrige medlemmer er personer, som på forskellig vis har viden og indsigt i emner vedrørende ulighed i sundhed og hvad vi kan gøre som sundhedsprofessionelle: ph.d.studerende Mads Aage Kristensen, København, professor Peter Vedsted. Aarhus, professor Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk klinik, Odense og FYAM´er Marieke Leemreize.

Brænder du – ligesom de andre for emnet – eller kender du nogle, der gør, så prik dem gerne på skulderen og tag kontakt til formanden via mail lise.dyhr@dadlnet.dk. Gruppen regner med at mødes nogle gange om året og ellers udveksle viden pr. mail.

Om DSAM’s interessegrupper
Interessegrupper nedsat af DSAM’s bestyrelse arbejder altid ud fra et kommissorium og har generelt en levetid på 2 år. Arbejdet er uhonoreret, men der er et lille budget tilknyttet, som kan dække transport og bespisning. Se alle DSAM’s interessegrupper her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk