HPV vaccine

Der er i øjeblikket en aktuel debat om HPV-vaccinen i pressen, og spørgsmålet går i høj grad på, hvad de praktiserende læger kan bidrage med for at skabe mere tryghed omkring vaccinen, så vaccinationsprocenten øges.

Der må ikke herske nogen tvivl om, at vi som fagligt selskab også er meget optaget af problemstillingen, og først og fremmest selvfølgelig af, hvordan vi kan hjælpe vores medlemmer til at give bekymrede forældre den bedst mulige støtte og rådgivning. Et af de forslag, som vi arbejder med nu og her, er et faktaark til de praktiserende læger, der på en enkel og overskuelig måde samler op på ”need to know” med DSAM-stempel om vaccinens effekt og mulige bivirkninger, så det måske bliver lidt nemmere for egen læge at rådgive de mange forældre, der er i tvivl.

Dialog med centrale aktører
Samtidig er vi i dialog med en række centrale aktører på området, da der ikke er nogen tvivl om, at en differentieret indsats vil være det bedste, i den forstand at vi i almen praksis skal have plads til at rumme ambivalensen helt ind i konsultationsrummet og samtidig byde os til som den autoritet vi er for patienten - hvis vi skal gøre en forskel.  Indsatsen skal afstemmes tæt med øvrige aktører for at undgå at forvirre patienterne, som det sker, hvis der kommer modstridende budskaber i spil, og for at sikre en timing i de indsatser, der er på vej.

DSAM’s bestyrelse holder i den kommende tid møder, hvor vi vil fortsætte med at drøfte de muligheder, der er – både omkring samarbejdet med andre aktører og produktion af relevant materiale, som vi kan stå inde for.  Så snart, der er noget klart, hører I fra os.

Hvis I har kommentarer eller input, vi bør tage i betragtning, er I velkomne til at skrive til os på dsam@dsam.dk


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk