DSAM's ledelsesstruktur på plads + stillingsopslag

DSAM's valgte bestyrelse har besluttet at opdele den fremtidige ledelsesfunktion i selskabet, blandt andet for at styrke de almenmedicinske kompetencer i sekretariatet. 

I stedet for en direktør ønskes såvel en sekretariatschef, der skal være leder for sekretariatets øvrige fire medarbejdere, samt en lægefaglig leder på deltid, der skal fungere som leder for DSAM’s lægefaglige konsulenter og have kontakten til de personer, som DSAM har udpeget. Vedkommende skal fungere som bindeled mellem formand, bestyrelse og sekretariat og skal ved behov kunne repræsentere selskabet udadtil. Samtidig opslås en stilling som lægefaglig konsulent på vejledningsområdet.

På den baggrund har bestyrelsen valgt at forfremme kommunikationschef Louise Hørslev til sekretariatschef pr. 1. maj 2017. Indtil videre fortsætter Lotte Hvas i stillingen som konstitueret lægefaglig leder. 

Vil du arbejde for DSAM som lægefaglig leder i sekretariatet eller som lægekonsulent på vejledningsområdet?

For begge lægefaglige stillinger gælder, at der i høj grad er tale om blækspruttefunktioner, hvor koordinering med formand, bestyrelse, arbejdsgrupper, sekretariat og relevante interessenter inden for sundhedsfeltet er i fokus. Bemærk, at der er ansøgningsfrist allerede 30/4, da vi ønsker stillingerne besat pr. 1/6-2017.

Tøv ikke med at kontakte konstitueret sekretariatsleder Lotte Hvas på mail lotte.hvas@dadlnet.dk, DSAM's formand Anders Beich på mail beich@sund.ku.dk eller kommunikationschef Louise Hørslev på mobil 51 54 13 53 eller mail lh@dsam.dk, hvis du vil vide mere om stillingerne.

Se hele stillingsopslaget her

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk