Ny ressourcedatabase

Blandt DSAM’s medlemmer findes et stort antal praktiserende læger, som har faglige poster og arbejdsfunktioner ved siden af det daglige klinikarbejde. I DSAM’s sekretariat har vi skabt en ”ressourcedatabase” for at få et overblik over alle de personer, der bidrager med viden og engagement rundt omkring i landet. Det være sig som undervisere på specialeuddannelsen, som praksiskonsulenter på sygehuse eller i kommunerne, som forskere og kvalitetsudviklere eller som medlemmer i DSAM’s egne udvalg.

Formål

DSAM har ofte brug for at kunne finde frem til relevante personer, der besidder en speciel viden eller indsigt på et givent område, fx i forbindelse med faglige problemstillinger eller udpegninger til arbejdsgrupper. Fremadrettet håber vi også, at det kan blive muligt at samle nogle af medlemmerne i netværksgrupper. Gruppernes medlemmer kunne, hvad enten de er undervisere, forskere eller praksiskonsulenter, dels bruge hinanden til sparring, dels hjælpe DSAM med at svare på aktuelle spørgsmål, fx i relation til opdatering og rettelser i vejledninger på det givne område. Da I, som DSAM’s medlemmer, er spredt rundt omkring i landet, vil det overvejende være grupper, der primært mødes virtuelt – evt. i kombination med et enkelt fysisk møde, eksempelvis i forbindelse med DSAM’s årsmøde. 

Medlemmer til lungegruppe søges

For at nævne et eksempel vil vi meget gerne oprette en ”lungegruppe” som har faglig viden og engagement omkring lungesygdomme – og som man kan melde sig til, enten fordi man er underviser, forsker, praksiskonsulent på en lungemedicinsk afdeling eller blot er interesseret i emnet. Så har du en sådan profil, så kontakt os – gerne allerede i dag – på ressource@dsam.dk. Vi har blandt andet brug for jer med henblik på løbende opdatering og tilretning af KOL-vejledningen.

Hvem er med i databasen?

Databasens medlemsoplysninger har vi hentet fra diverse offentlige hjemmesider, hvor bidragende praktiserende læger er registreret, fx på sundhed.dk eller speam.dk. Vi er allerede oppe på omkring 450 praktiserende læger– det er da godt nok en ressource!

Alle de registrerede personer har modtaget en personlig mail med oplysninger om databasen og spørgsmål om, hvorvidt man ønsker at stå registreret – ellers bliver man selvfølgelig slettet med det samme.

Mangler vi dig?

Vi er klar over at databasen er mangelfuld, og at der findes mange ’derude,’ som vi ikke har fundet oplysninger om på de officielle hjemmesider. Det kan fx være forskere eller dedikerede undervisere, med stor viden om et emne. Du er derfor MEGET velkommen til at kontakte os med oplysninger om, hvilket emne/område du arbejder med eller er interesseret i. Skriv til os på ressource@dsam.dk. Hvis du tidligere har modtaget en mail om, at du er oprettet i ressourcedatabasen, skal du ikke gøre noget.

Hvad betyder det at stå opført i databasen?

Det medfører ikke nogen pligter eller krav at stå i databasen. Hvis vi har ønsker eller spørgsmål, vil vi altid henvende os personligt først.

Det er en intern database til brug i DSAM’s sekretariat. Hvis andre ønsker oplysninger om personer i databasen, vil sekretariat kontakte de pågældende personer. Vi vil aldrig videregive informationer uden forudgående accept.

En gang om året bliver der sendt en fælles mail ud til alle de personer, der er registreret i databasen om, hvorvidt man fortsat ønsker at stå registreret, og om der er ændringer i oplysningerne.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Med venlig hilsen

Lotte Hvas, lægefaglig leder, &
Louise Hørslev, sekretariatschef i DSAM


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk