Sæt kryds i kalenderen 6. september

DSAM Midtjylland inviterer til kombineret valgmøde og debatmøde om patienter med psykiske symptomer og sygdomme

onsdag, den 6 september kl 17.30 til 21.00
Gl Skovriddergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg


Programmet ser således ud:

Kl. 17.30-17.40   Velkomst
Kl. 17.40-18.55 Oplæg om patienter med psykiske symptomer og sygdomme
Kl. 19.00-19.30 Debat om patienter med psykiske symptomer og sygdomme
Kl. 19.30-20.15 Spisning
Kl. 20.15-20.25 DSAM-beretning
Kl. 20.25-20.35 FYAM-beretning
Kl. 20.35-21.00 Valgprocedure og valgoplæg

Debat

Før vi går i gang med valgmødet, sætter vi fokus på patienter medpsykiske symptomer og sygdomme.

Det er tænkt som et debatbøde, hvor emnet bliver perspektiveret af de kommunalt ansatte bostøtter Trine Krabsen Laursen og Kirsten Askholt, praktiserende psykiater Kenneth Brandt Hansen, ledende overlæge, psykiater Farahna Harees, praktiserende børne- og ungepsykiater Lene Ruge Møller og praktiserende læge Helle Therese Kirkegaard.

Hver af paneldeltagerne indleder med korte oplæg med fokus på eget arbejdsfelt. Følgende spørgsmål ønskes belyst:

  • Hvordan ønsker jeg – under nuværende vilkår – mine kompetencer bedst muligt udnyttet og til størst mulig gavn for patienter med psykiske symptomer og sygdomme?
  • Hvilke 3 ønsker ligger højest på min ønskeliste til mine samarbejdspartnere eller andre aktører omkring disse patienter/borgere?

I oplæggene vil forebyggende tiltag kunne indgå. Hver oplægsholder tildeles 15 minutters oplæg. Oplægsholderne danner efter den indledende runde et panel, som deltagerne i salen – DSAM’s medlemmer – kan spørge. Sidstnævnte paneldebat varer ca. 30 min.


Valgmøde

I år er der 4 medlemmer på valg i Regionbestyrelsen i Midtjylland, heraf skal mindst 2 være speciallæger og mindst 1 FYAM-medlem. Der er desuden 3 suppleantposter åbne, hvoraf 2 skal besættes af speciallæger, 1 af et FYAM-medlem. Der er således mindst 7 kandidater, der skal stille op, hvis alle poster skal besættes.

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 5. september indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat (dsam@dsam.dk). Oplægget lægges på hjemmesiden, og på selve valgmødet får hver kandidat to minutter til at præsentere sig selv. Valget foregår som sidste år elektronisk i ugerne efter valgmødet. Der kommer særskilt information om dette senere.

Selve valget foregår ligesom sidste år elektronisk, og vil du sikre dig en stemme, så er det vigtigt, at dine medlemsoplysninger er opdaterede. Det kan du tjekke på "Mit medlemskab" på hjemmesiden. Klik på "Glemt koden?" og få tilsendt dit password.  


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk