Ny lægefaglig leder, lægefaglig vejledningskonsulent, journalist og næstformand

Den valgte bestyrelse i DSAM har besluttet at opdele den fremtidige ledelsesfunktion i selskabet, blandt andet for at styrke de lægefaglige kompetencer i sekretariatet. I den forbindelse blev Louise Hørslev 1. maj 2017 forfremmet til sekretariatschef med ansvar for økonomi og sekretariatets øvrige medarbejdere. Til at varetage nogle af Louises tidligere opgaver er journalist Sine Barret-Madsen ansat pr. 1. juni 2017. Hun skal primært varetage kommunikationsopgaver, pressehåndtering og udviklingsprojekter med fokus på medlemsinvolvering- og inddragelse. Sine er rutineret og erfaren i det sundhedspolitiske felt. Hun har tidligere slået sine folder som kommunikationskonsulent i PLO og var en af folkene bag kampagnen ”Bevar familielægen”. 

Samtidig er der pr. 1. juni 2017 ansat en lægefaglig konsulent på vejledningsområdet (en dag pr. uge) og en lægefaglig leder på deltid (to dage pr. uge), der skal have kontakten til de personer, som DSAM har udpeget, og være bindeled mellem formand, bestyrelse og sekretariat. Et enigt ansættelsesudvalg, bestående af Anders Beich, Bolette Friderichsen, Lise Dyhr, Jens Søndergaard og Louise Hørslev, nedsat af DSAM’s bestyrelse, har valgt at ansætte Thomas Birk Kristiansen som lægefaglig konsulent på vejledningsområdet og Niels Saxtrup som lægefaglig leder hos DSAM. De er begge meget engagerede og kompetente kolleger, og vi forventer, at de tilfører sekretariatet en godt portion muskelkraft i forhold til udvikling og sagsbehandling.

Lotte Hvas fortsætter i sekretariatet for at sikre en god overgangsperiode og færdiggøre de projekter, som hun er ansvarlig for.

Se alle medarbejdere her.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at styrke formandskabet i DSAM, i takt med at DSAM har fået flere og flere opgaver af organisatorisk og politisk karakter. Det betyder, at der nu budgetteres med en arbejdsdag til næstformanden, der kommer til at varetage flere af de politiske driftsopgaver. Den fungerende næstformand Bolette Friderichsen har meget på sit bord i forvejen og kan ikke tage flere opgaver ind. Bolette er bl.a. formand for vejledningen ”Kræftopfølgning i almen praksis”, kræft- og uddannelsesordfører i DSAM’s bestyrelse og udpeget til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis. Annette Houmand, IT- og dataordfører i DSAM’s bestyrelse, er valgt som ny næstformand.

Annette Houmand er ny næstformand i DSAM

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk