Kampagnen ”Stop HPV” er skudt i gang af Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen.

DSAM bakker op om HPV-vaccination. Ifølge den udredning, kampagnegruppen har lavet, så er egen læge den fagperson, som forældrene har tillid til, hvis de har behov for individuel rådgivning i beslutningsprocessen. Det kniber med autoriteten til institutionerne og myndighederne.

Der er derfor tale om, at almen praksis danner rammen om en del rådgivning på det individuelle niveau, hvor kampagne ikke hører hjemme, men hvor forældrene skal have ret og viden til et informeret valg om, hvorvidt deres barn skal vaccineres.

Derfor har DSAM bedt en arbejdsgruppe udarbejde et fakta-ark om HPV-vaccination, som i oversigtsform er en støtte til os, der i hverdagen skal besvare de spørgsmål der måtte dukke op derude i den præ- og postfaktuelle virkelighed, og som forældrene tager med til lægen. PLO bakker op om initiativet.

Formatet er nyt i DSAM-regi. Der er et to siders ark, der kan printes ud. Tidligere på året spurgte vi jer medlemmer, hvike informationer I havde brug for. Mange af de informationer er med i faktaarket.  Ideen er, at der skal være mulighed for at de spørgsmål, som I løbende savner svar på omkring HPV-vaccination, indrapporteres til DSAM, og vi vil så bede arbejdsgruppen indhente det bedst mulige svar fra dem, der ved det bedst. Skriv til os på dsam@dsam.dk, hvis I savner noget specifikt.

Faktaarket i dets elektroniske udgave.

Faktaarket i pdf til print

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk