Aldersloft på kørekort bortfalder 1. juli 2017

Vi ved i DSAM, at mange kolleger er frustrerede over, at de nye regler er vedtaget med kort varsel. Vi arbejder alt det, vi kan, og så snart Sundhedsstyrelsens vejledning ligger klar, formentlig i juli, vil vi udsende en opsummering til brug i praksis.

Med forbehold for den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen opfatter DSAM indtil videre de nye regler således:

Fra 1. juli 2017 bortfalder aldersloft på gruppe 1-kørekort og dermed krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse. Det betyder, at der ikke længere er et særskilt krav om fornyelse af kørekort ved 75 år eller efterfølgende. Herefter har alle kørekort, der udstedes til gruppe 1, en gyldighed på 15 år uanset alder. Læger har dog pligt til at reagere, hvis en person ikke er egnet til at have kørekort.

Regler omkring jævnlig fornyelse af kørekort ved visse sygdomme, eksempelvis diabetes, gælder fortsat. Ved særlige helbredstilstande vil en vurdering fra egen læge eller speciallæge med særligt kendskab til den konkrete sygdom og patient kunne være nødvendig.

Ved væsentlige fysiske handikap og demenstilstande kan en vejledende helbredsmæssig køreprøve fortsat være relevant. Hvis dette er relevant, udfyldes en lægeattest, som patienten afleverer til kommunen. Sagen vil blive behandlet som ved en ansøgning om udstedelse af et nyt kørekort eller fornyelse af et kørekort, hvor ansøgeren har helbredsmæssige problemer. Der kan ikke påbegyndes en kørekortssag uden patientens samtykke.

Ved lovændringen og afskaffelse af aldersloftet blev der forudsat, at der skete en tydeliggørelse og en skærpelse af lægernes forpligtelse til at være opmærksomme på sammenhængen mellem helbredet og bilkørsel. Derfor har Sundhedsstyrelsen netop lagt ”Vejledning om helbredskrav til kørekort” i høring. Der er høringsfrist 10. juli. 2017. Når den nye vejledning er færdig, vil DSAM udfærdige en opsummering med almenmedicinsk vinkel.

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer” fra 2013 gælder lidt endnu.

Som en midlertidig løsning i overgangsfasen har DSAM lavet en opsummering og opdatering af denne vejledning.

Med venlig hilsen

Anders Beich
formand, DSAM


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk