Kære medlem i DSAM

At være praktiserende læge er verdens bedste job. Selvom der er travlt ude i klinikkerne og et stort politisk pres på at tage flere opgaver ind i almen praksis, så elsker vi vores fag. I DSAM arbejder vi bl.a. for nøje at udvælge, hvilke opgaver vi som læger bør sige ja eller nej til, og altid funderet i vores faglighed med tanke for, hvordan vi får mest sundhed for pengene uden tab af kvalitet.

Gør din indflydelse gældende
Nu nærmer de regionale valg sig snart, og i DSAM håber vi, at I alle vil benytte jer af muligheden til at stemme. Vi håber også, at rigtig mange af jer overvejer at stille op til regionvalgene. Hvad det betyder at sidde med i regionsbestyrelsen, kan du læse lidt om her, og nederst får du en vejledning til, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil stille op.

Om regionsbestyrelserne/repræsentantskabet

Alle valg og udpegninger i selskabet gælder for to år. Der gælder desuden en seks års samlet funktionstid i bestyrelsen og for formændene i DSAM’s stående udvalg. Der gælder ingen funktionstid i FYAM-udvalget, regionsbestyrelserne og repræsentantskabet.

DSAM’s formand er på valg i år og vælges på repræsentantskabsmødet 7. oktober. Mødet er åbent for alle, men det er kun repræsentantskabet, der har stemmeret.

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmerne fra de fem regionsbestyrelser. Det er forskelligt, hvor mange møder der holdes i regionsbestyrelserne. Tal evt. med den nuværende regionsbestyrelse for at høre, hvad arbejdet indbefatter, hvis du overvejer at stille op. Du finder informationer om de enkelte regionsbestyrelser på www.dsam.dk under ”Om DSAM”.  

Udover de regionale møder vil der være 1-2 repræsentantskabsmøder om året, som repræsentanter forventes at deltage i. Repræsentanterne får adgang til DSAM’s intranet, hvor vores lægefaglige medarbejdere og medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab debatterer alt fra høringer til emner som fx sponsorering og adgang til registerdata.

Det skal du gøre, hvis du vil stille op

Valgtema i Practicus
Som et helt nyt tiltag arbejder vi i DSAM på et valgtema til Practicus, hvor hver region får stillet en side til rådighed.

Har du allerede besluttet dig for at stille op, skal du sende et skriftligt kortfattet valgoplæg til DSAM på dsam@dsam.dk senest den 19/7 sammen med et kort resume (ca. 500 tegn inkl. mellemrum). Valgoplægget lægges i sin helhed på DSAM’s hjemmeside under fanen ”Valg 2017” og resumeet kommer med i valgavisen. Hvis du sender et billede med, kommer det med på hjemmesiden.

Beslutter du efter 19/7, at du gerne vil stille op til regionsbestyrelsen, så kan vi måske ikke nå at få resumeet med i bladet, men du skal stadig indsende et skriftligt kortfattet valgoplæg til hjemmesiden. Deadline for at stille op er dagen før valgmødet i din region.

Valgmøderne holdes på følgende datoer:
28. august – Region Sjælland
4. september – Region Nordjylland
6. september – Region Syddanmark 
6. september – Region Midtjylland
7. september – Region Hovedstaden

På valgmødet får du en mulighed for at præsentere dig selv mundtligt.

Selve valget foregår elektronisk i perioden 12.-22. september i alle regioner, så der skal ikke stemmes på valgmøderne. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk