Der er formandsvalg i DSAM i år

Hvert andet år er posten som DSAM’s formand på valg. Det betyder, at repræsentantskabet den 7. oktober i år skal beslutte, om Anders Beich skal fortsætte, eller om de foretrækker en anden kandidat. Hvis du ønsker at stille op som formand, kræver det, at du er speciallæge i almen medicin og medlem af DSAM.

Valgtema i Practicus

I det næste Practicus vil der være et særligt valgtema i midten af bladet. Såvel kandidater til regionsbestyrelsen som kandidater til formandsposten tildeles spalteplads. Formandskandidater tilbydes en side til præsentation (3.500 anslag inkl. mellemrum).

Hvis du beslutter dig for at gå efter formandsposten og få en præsentation af dig selv og dine tanker om selskabets fremtid i valgtemaet, så send dit valgoplæg til dsam@dsam.dk senest den 19. juli. Et oplæg i Practicus og på hjemmesiden giver kandidaterne til repræsentantskabet mulighed for at lære dig og dine holdninger at kende.

Tager du beslutningen senere, så send dit valgoplæg alligevel, det vil under alle omstændigheder komme til at ligge på DSAM's hjemmeside sammen med de andre valgindlæg.

Endelig kan du også ifølge vedtægterne stille op på selve repræsentantskabsmødet uden at have indsendt noget på forhånd.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk