Brug din stemme ved valget den 12. sept. – 20. sept.

Kære medlem i DSAM

Nu nærmer de regionale valg sig snart, og i DSAM håber vi, at så mange som muligt vil benytte sig af muligheden for at bruge sin stemme. Din stemme ved valget betyder, at du gør din indflydelse gældende og er med til at bestemme den faglige retning for almen praksis.

Derfor håber vi, at du vil tage dig tid til læse denne mail, der giver en nogle praktiske oplysninger om valg og valgdeltagelse.

Valget foregår elektronisk

Valgene foregår elektronisk, og det er derfor meget vigtigt, at du er registreret rigtigt i vores medlemssystem, da du ellers risikerer ikke at modtage din stemmeseddel. Tjek følgende:

  • Medlemsstatus
  • Din arbejds-/uddannelsesregion
  • Din nuværende mailadresse

Du kan se og rette de oplysninger, vi har stående om dig, på vores hjemmeside dsam.dk > Om DSAM > Medlemskab > Mit medlemskab.

Vi bruger SurveyMonkey til valget, så hvis du på et tidspunkt har blokeret for undersøgelser fra SurveyMonkey, skal du ændre dette eller registrere en anden mailadresse i DSAM’s medlemssystem. Du kan tilvælge spørgeundersøgelser her.

Om valget

Selve valghandlingen foregår elektronisk i perioden 12.-20. september.

  • Du får tilsendt en mail den 12. september med stemmeseddel for din region.
  • Valget slutter den 20. september kl. 15.00.
  • Resultatet offentliggøres den 22. september.

Hvis der er færre kandidater, der stiller op, end der er ledige pladser, er valget givet på forhånd, og der vil således ikke blive afstemning i den region.

I dette nummer af Practicus finder du også et spændende valgtillæg, hvor du bl.a. kan læse om nogle af de kandidater, der stiller op regionalt og til formandsposten, samt hvad kandidaterne ønsker for almen praksis, og hvad de vil arbejde for.

Du kan også blive klogere på, hvad repræsentantskabet laver, og hvorfor det er så vigtigt, at du bruger din stemme ved valget. Du kan læse Practicus her.

Du kan også holde dig orienteret om valget og læse om kandidaterne på DSAM’s hjemmeside under fanen ”Valg 2017”.

Brug din stemme, når den elektroniske stemmeseddel kommer ind i din mailbakke.

Hvis du ikke modtager en elektronisk stemmeseddel den 12. september, så tjek først dit spamfilter og finder du den ikke der, så kontakt Annette Gehrs på: 3151 7131 eller mail: asg@dsam.dk.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk