Vil du være med til at skrive et faktaark om hjemmefødsler?

Vil du være med til at skrive et faktaark om hjemmefødsler?

Har du lyst til sammen med Seniorforsker Ole Olsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis, KBH at skrive et faktaark, som giver hurtig og overskuelig viden om fordele og ulemper ved hjemmefødsler?
Et faktaark har omfang af et dobbeltsidet A4-ark.

Baggrund
Hjemmefødsler er cirka 10 gange hyppigere i Holland end i Danmark, hvor hjemmefødsler dog er stigende. I sommer har TV2 kørt TV-programmet ”Føde godt – hjemme bedst”, og antallet af hjemmefødsler er i Danmark fra 2013 steget fra 675 til 1.718 i 2016. Desuden er der for eksempel i Region Hovedstaden snak om at etablere jordmoderdrevne fødeklinikker. Senest har fødselslæger dog været ude at udtrykke bekymring for øget risiko for hjerneskader hos nyfødte pga. iltmangel ved fødsler uden for hospital. Står man som praktiserende læge og skal rådgive en gravid om hjemmefødsler, kan det derfor være vigtigt at have up-to-date faktuelle oplysninger, så fordele og ulemper kan afvejes bedst.

Frist
Der er mulighed for at melde sig frem til 9. oktober. Skriv en mail til DSAM på dsam@dsam.dk, hvor du kort skriver, hvem du er og hvorfor du gerne vil være medforfatter.


Honorar
3.000 kr.


Se eksempel på DSAM Faktaark her:

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk