Årets prisvinder er spydspids for åbenhedskultur blandt læger

På Dansk Selskab for Almen Medicin´s (DSAM) årsmøde den 6. oktober 2017 uddelte formand, Anders Beich, årets talentpris. Prisen gives til en person, der ved en ekstraordinær indsats har medvirket til at profilere selskabet eller standen.

Årets modtager af talentprisen er praktiserende læge Line Soot fra Region Hovedstaden, og prisvinderen får disse ord med på vejen af formand for DSAM, Anders Beich.  

”Line Soot får prisen, fordi hun på baggrund af en saglig og velargumenteret faglighed har været spydspids for en sund debatkultur blandt de praktiserende læger. Hun har argumenteret for sine værdier og holdninger omkring almen praksis - også selv om nogen til tider har været uenige. Almen praksis har brug for læger som Line, som tør sige deres mening om faget vel at mærke linket op på nogle værdibaserede holdninger,” lyder det fra Anders Beich.

Glad og stolt prisvinder
”Jeg er selvfølgelig glad for at modtage prisen, og er stolt på vores fælles vegne over, at det er lykkedes at skabe et aktivt debatmiljø på bl.a. på de sociale medier, hvor speciallæger i almen medicin i lukkede fora kan debattere faglighed åbent med hinanden. Det er vigtigt, at vi udveksler og diskuterer holdninger og meninger, for på den måde bliver vi skarpere på vores fag og på de problemstillinger, vi møder i hverdagen. Fagligheden udvikler sig bedst og mest dynamisk, når vi arbejder med den sammen,” lyder det fra prisvinderen.

Med prisen følger 10.000. kr.

 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk