Nye ansigter i DSAM's bestyrelse

På billedet fra ventre mod højre ses:

  1. Medlem Bolette Friderichsen – Region Nordjylland
  2. Claus Rendtorff – repræsentantskabet
  3. Dorte Jarbøl – Region Syddanmark
  4. Lise Dyhr – Region Hovedstaden
  5. Jette Kolding Kristensen – Region Midtjylland
  6. Formand Anders Beich – repræsentantskabet
  7. Næstformand Annette Houmand – Region Sjælland
  8. Medlem Maria Bach Nikolajsen, FYAM – repræsentantskabet

De nye medlemmer er Dorthe Jarbøl, der er udpeget fra Region Syddanmark og Jette Kolding Kristensen, der er udpeget fra Region Midtjylland.

Nyt medlem er ligeledes Annemette Pihl Lundberg, der som ny formand for FYAM-udvalget er selvskreven i DSAM's bestyrelse. (Annemette er fraværende på billedet).

Bestyrelsen holder møde 31. oktober, hvor konstitueringen også finder sted.

Se hele bestyrelsen inkl. observatører og suppleanter her.

Formandsberetningen

Har du ikke fået læst formandens årsberetning endnu, så kan du finde den her.

Du kan bl.a. læse om samarbejdet mellem PLO og DSAM, og hvilke politikker DSAM for nylig har vedtaget, og som er på vej.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk