DSAM har lavet et udkast til en ny vejledning: Kræftopfølgning i almen praksis

Du finder vejledningen her.

Kræftopfølgning har traditionelt været betragtet som en højtspecialiseret sygehusfunktion med fokus på brug af højteknologisk udstyr til opsporing af recidiv. For mange kræftformer har det imidlertid vist sig, at kontroller med faste intervaller i sygehusambulatorier ikke øger kræftoverlevelsen, og recidiverne findes hyppigt i almen praksis mellem sygehuskontrollerne.

Almen praksis kommer til at spille en stadig større rolle i forebyggelse, diagnosticering, opfølgning og palliativ behandling af kræftpatienter. Almen praksis er med i hele kræftforløbet.

Denne vejledning omhandler især to tidspunkter, hvor den praktiserende læge kan være med til at skabe et mere sammenhængende forløb for patienterne: Når kræftdiagnosen stilles, og når den aktive kræftbehandling afsluttes.

Formålet med denne vejledning er at sikre bedre helbred og livskvalitet for patienten, der har eller har haft kræft. Vejledningen indeholder værktøjer til brug ved den almenmedicinske kræftopfølgning.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal vi bede om senest den 2. november 2017 på mail dsam@dsam.dk. Både overordnede og specifikke kommentarer er velkomne. Ved specifikke kommentarer, så indsæt venligst link til den side kommentaren vedrører.

Vi glæder os til at høre fra jer.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk