Vejledningen "Iskæmisk hjerte-kar-sygdom – Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling" er netop sendt i høring

Vejledningen er en opdatering af DSAM’s hjertevejledning fra 2007.

Du finder udkast til vejledningen her.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal vi bede om senest 12. november 2017 på mail dsam@dsam.dk. Både overordnede og specifikke kommentarer er velkomne. Ved specifikke kommentarer så indsæt venligst link til den side, kommentaren vedrører.

Om vejledningen

Hvert år rammes mere end 50.000 danskere af en hjerte-kar-sygdom, og hjerte-kar-sygdom er den næst-hyppigste dødsårsag i Danmark. Det er dog glædeligvis i perioden 1995 til 2014 lykkedes at halvere antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom. Det store fald i dødeligheden forklares ved indsatser, som har ført til mindre rygning, lavere blodtryk og lavere kolesteroltal i befolkningen.

Spørgsmålene i vejledningen er udarbejdet på baggrund af forslag fra praktiserende læger. I vejledningen kan der læses om både behandling og forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom set ud fra en almenmedicinsk synsvinkel. En væsentlig ændring er, hvordan vi bør måle blodtryk i klinikken.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk