Fra græsrodstanker til vidensbanker

Udveksling af erfaringer og ideer kan styrke kvaliteten i almen praksis

DSAM indbyder hermed alle, der praktiserer faget almen medicin, til at dele deres forslag og ideer til hvilke kvalitetsprojekter og kvalitetstiltag, der kan tilføre kolleger værdi og arbejdsglæde i patientbehandlingen i den kliniske hverdag. Læs mere her, hvis du har lyst til at blive inspireret eller til at bidrage med information om dine tidligere, igangværende og påtænkte kvalitetsprojekter/ideer.

Græsrodstanker

Kvalitetsudviklingen er med vedtagelsen af OK18 taget tilbage til græsrødderne, forstået på den måde, at det vil blive op til deltagerne i den enkelte klynge, hvilke former for kvalitetsarbejde deltagerne ønsker at arbejde med.  

DSAM vil bidrage aktivt med at give fagligt input, og et af selskabets tiltag vil bl.a. være at oparbejde vidensbanker, der giver mulighed for at bevare og samle oplysninger om erfaringer med tidligere kvalitetsprojekter og for at indmelde nye/igangværende ideer.

Vidensbanker

DSAM påtager sig arbejdet med at indsamle og sortere ideerne indenfor forskellige emnegrupper. Det er tanken, at disse skal kunne anvendes som inspiration til brug ved kvalitetsarbejdet i egen klinik og til klyngearbejdet. Vidensbankerne vil blive placeret på DSAM´s hjemmeside – her vil de ligge frit tilgængeligt grupperet efter overordnede emner.

Grundideen er, at kolleger hjælper kolleger ved at donere egne erfaringer og udveksle nye kvalitetsideer med hinanden Alle oplysninger samles i strukturerede vidensbanker, så klyngerne på tværs af landet kan søge viden og inspiration. Vidensbankerne får tilknyttet en arbejdsgruppe, der skal sørge for at holde dem levende og opdaterede.

Hvordan kan jeg bidrage?
Nu og her skal du ikke gøre noget. DSAM vender tilbage med mere konkret information om, hvordan vi samler ideerne ind, og hvordan du holder dig opdateret.

Mange venlige hilsner

Formand for DSAM Anders Beich og næstformand Annette Houmand


Ny folder til rekruttering af nye medlemmer

DSAM har fået en ny folder, som vi tager med på Lægedage i Bella Centeret i næste uge. Hvis du har en kollega, der ikke er medlem, så kig forbi vores stand og tag en folder med, som du evt. kan give videre. Folderen fortæller bl.a. hvorfor det er en god ting at være medlem af DSAM.

Vi glæder os til at se dig. 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk