DSAM er medvært for international kongres om overdiagnostik

DSAM er fra den 20.-22. august 2018 medvært for den internationale kongres Preventing Overdiagnosis. Så vil du høre mere om overdiagnostik, og hvordan du kan nedbringe eller forebygge overdiagnostik, så kan du allerede nu tilmelde dig kongressen her. Til kongressen møder du oplægsholdere på højt internationalt niveau. Det er 6. år kongressen afholdes, og første gang kongressen afholdes i Danmark.

Hvad er overdiagnostik
Overdiagnostik adskiller sig fra fejldiagnostik og falsk-positive svar ved, at diagnosen antages at være ”sand”, men den tilstand som diagnosticeres får aldrig nogen klinisk betydning. Sagt med andre ord, personen, der overdiagnosticeres, bliver aldrig syg eller dør af den overdiagnosticerede tilstand. Overdiagnostik er også forskelligt fra overbehandling eller overundersøgelse (overudredning eller overforbrug). Overundersøgelse kan føre til overdiagnostik, men behøver det ikke. Overdiagnostik fører som regel til overbehandling, men megen overbehandling er ikke en konsekvens af en forudgående overdiagnostik. Når behandling iværksættes, og der samtidigt foreligger evidens for, at behandlingen ikke virker eller virker så lidt, at de skadelige virkninger af behandlingen overstiger de gavnlige virkninger, så forekommer der overbehandling. 

DSAM’s pejlemærker
DSAM vedtog i 2016 syv pejlemærker for faget almen medicin. Pejlemærke 2Vi giver mest til dem, som har størst behov og pejlemærke 3: Vi finder og behandler de syge og lader de raske være raske indrammer meget fint temaet for kongressen. Se alle DSAM’s pejlemærker her.

Rådhuspandekager, festmiddag på toldboden og meget andet
Udover et videnskabeligt program på højt internationalt niveau giver kongressen masser af muligheder for at netværke med kolleger med samme interesse, og desuden er der planlagt et spændende socialt program med bl.a. rådhuspandekager på Københavns Rådhus, festmiddag med ankomst i båd til Toldboden ved Amalienborg og meget andet.

Sæt kryds i kalenderen og tilmed dig allerede nu!


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk