Vejledninger om behandling af diabetes på trapperne

I rigtig mange praksis fylder diabetes meget i den kliniske hverdag. I forbindelse med OK18 kommer opgaven på sigt til at fylde endnu mere, da almen praksis overtager en del af sygehusbehandlingen for denne patientgruppe.

DSAM er meget opmærksom på dette og har en række tiltag i støbeskeen til medlemmerne.

Opdatering af DSAM's diabetesvejledning
I 2012 udgav DSAM en vejledning om diabetes, og denne er ved at blive opdateret. Det forventes, at den kommer i offentlig høring i 1. kvartal af 2018. Herudover kommer et faktaark, der beskriver de praktiske forhold omkring opstart af insulinbehandling til patienter med type 2-diabetes. Det er målet med dette faktaark, at det skal kunne vejlede læger, der ikke tidligere har varetaget denne opgave, og fungere som en instruks til praksispersonalet.

Behandlingsvejledning vedr. type 2-diabetes 
Derudover har DSAM i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) opdateret guidelines for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes. Det er 2. revision af de nationale retningslinjer for den farmakologiske behandling af T2DM, som selskaberne udgav i 2011 i et samarbejde med Institut for Rationel Farmakoterapi. Retningslinjerne er pt. i præhøring hos bl.a. PLO. Vejledningen forventes at udkomme i 1. halvår af 2018.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om DSAM’s vejledninger, er du velkommen til at kontakte lægefaglig konsulent Thomas Birk, sekretær Sanne Bernard eller sekretariatschef Louise Hørslev. Du finder kontaktoplysninger her.

Vejledninger på vej fra DSAM
Her kan du se, hvilke vejledninger der er på vej.

Mød bestyrelsen
Udover dem, der er på vej, forventes der i det nye år at blive igangsat en række øvrige faktaark, men mere om dette, så snart bestyrelsen har besluttet emnerne for disse. Det sker først i det nye år. Du finder DSAM’s bestyrelse her.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk