Ny chefredaktør på Practicus

Practicus får ny chefredaktør, nemlig Ellen Louise Kristensen, der er praktiserende læge i kompagniskabspraksis i Århus på 11. år

Ellen Louise har været fagligt aktiv i DSAM som FYAM-formand og medlem af DSAM's bestyrelse. I de senere år har hun været suppleant og repræsentant i DSAM og PLO. Hun har været forskningsassistent på Aarhus Universitet, Afdeling for Almen Medicin. Derudover har Ellen Louise markeret sig som debattør med holdninger til DSAM's arbejde, særligt inden for kvalitetsudvikling og forskning. Ellen Louise har deltaget i flere udvalg under DSAM, bl.a. Lovudvalget, som har revideret DSAM's vedtægter.

Hun afløser Bo Christensen, der stopper efter seks år på posten, hvorfor hans funktionstid udløber. Mange tak til Bo for mange års tro tjeneste. 

Ellen Louise har et langvarigt og detaljeret kendskab til DSAM's arbejde på mange områder, og det er baggrunden for, at hun nu er ansat som chefredaktør på Practicus. Vi glæder os meget både i formandskab og sekretariat til samarbejdet med Ellen Louise.

Ellen Louises opgave bliver at stå i spidsen for et Practicus, som i endnu højere grad vil sætte fokus på DSAM som fagligt selskab for alle med almenmedicinsk baggrund. Gennem Practicus vil DSAM synliggøre sit arbejde inden for sine kerneområder, og bruge Practicus som vindue til alt det, som selskabet beskæftiger sig med.

Målet er, at DSAM og medlemmerne via Practicus kommer tættere på hinanden, og at Practicus helt konkret og i højere grad derved bidrager til en stærk faglig identitet hos medlemmerne.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk