DSAM’s kliniske vejledning "Kræftopfølgning i almen praksis" er udkommet

Vi har hermed fornøjelsen at fortælle, at DSAM’s kliniske vejledning til alle praktiserende læger "Kræftopfølgning i almen praksis" netop er udkommet.

Formålet med denne vejledning er at sikre bedre helbred og livskvalitet for den voksne patient, som har eller har haft kræft.

Vejledningen udkommer kun elektronisk og kan hentes via dette link. Den elektroniske udgave giver mulighed for løbende at opdatere vejledningen, og du kan efter behov printe relevante kapitler.

Antallet af patienter, der har eller har haft kræft, er støt stigende. I dag har hver praktiserende læge i gennemsnit  90 patienter med en kræftanamnese og får 10 nye hvert år. Kræft er ikke længere nødvendigvis en dødsdom, men kan ofte betragtes som en kronisk sygdom. Det betyder, at vi har brug for at vide mere om, hvilke almenmedicinske behov disse patienter har.

Denne vejledning er ikke en onkologisk vejledning, men en almenmedicinsk. Den bygger på vores almindelige arbejdsmetoder: relationen, konsultationsprocessen, helhedssynet og den fortsatte dialog. Den indeholder forskellige værktøjer og links til relevante samarbejdspartnere. Desuden indeholder den nogle afsnit med biomedicinsk viden om virkningen af kræftbehandling, om behandling af bivirkningerne samt om senfølger. Dette kan være nyt stof for mange af os, da kræftbehandling har undergået en stor udvikling de senere år.

Alle praktiserende læger har fået tilsendt et trykt lamineret ark, som beskriver de opmærksomhedspunkter, du kan have i konsultationen med patienten, der har eller har haft kræft. Har du brug for flere eksemplarer af arket, kan de mod betaling bestilles via dette link (vælg DSAM-vejledninger).

Vi håber, at du får gavn og glæde af den. Har du spørgsmål eller kommentarer til vejledningen eller til DSAM’s vejledningsarbejde generelt, er du velkommen til at skrive til os på dsam@dsam.dk.

Mange venlige hilsner

Anders Beich, formand for DSAM, &
Bolette Friderichsen, formand for arbejdsgruppen


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk