DSAM Nord inviterer til et spændende møde, hvor vi skal høre om de to nye DSAM-vejledninger:

 - 21,3 KB    - 7,8 KB
Kræftopfølgning i almen praksis   Den opdaterede hjertevejledning


Efter mødet bydes på buffet, hyggeligt kollegialt samvær og kort nyt fra bestyrelsen og de opstillede kandidater til DSAM Nord-bestyrelsen.


Tid og sted

Mandag, den 3. september 2018 kl. 17-20. Auditoriet, NOVI Forskerpark, Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Ø. 

Tilmelding senest d. 27. august 2018 via dette ink: https://dsam.nemtilmeld.dk/79/.


Program

Kl. 17.00 - 17.10: Velkomst ved Troels Mengel Jørgensen

Kl. 17.10 - 17-55: Kræftopfølgning i almen praksis

Bolette Friderichsen og Mette Kjærgård Nielsen fra arbejdsgruppen bag den nye vejledning fortæller om den gode kræftopfølgning i almen praksis.

Kl. 17.55 – 18.05: Pause

Kl. 18.05 – 19.00: Den opdaterede hjertevejledning

Bo Christensen fra arbejdsgruppen bag den nye hjertevejledning fortæller om den opdaterede DSAM-hjertevejledning.

Kl. 19.00 - 19.30: Spisning (gratis for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer)

Kl. 19.15 - 20.00: Årsberetning fra DSAM-Nord formand Bolette Friderichsen og præsentation af valgoplæg.


Opstilling til DSAM’s regionalbestyrelse

Ønsker du at få indflydelse på DSAM’s kurs, så stil op som repræsentant i DSAM Nord. Send et skriftligt valgoplæg til valg@dsam.dk senest onsdag d. 5. september kl. 12. Alle valgoplæg lægges på DSAM’s hjemmeside og præsenteres på valgmødet (hvis de er modtaget forinden). Opstilling til bestyrelsen kræver ikke fremmøde til valgmødet, blot valgoplægget er indsendt. Kontakt gerne bestyrelsen for eventuelle spørgsmål, hvis du overvejer at stille op.


Valget 

Selve afstemningen kommer igen i år til at foregå elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Repræsentanter og suppleanter på valg: Bolette Friderichsen (formand for DSAM-nord) genopstiller, Hans West (suppleant) genopstiller, Morten Krause Nielsen (suppleant) genopstiller, Ditte Værens (FYAM repræsentant) genopstiller, Anne Grethe Schioldan (FYAM-suppleant) genopstiller ikke.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DSAM Nord


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk