Der er ansøgningsfrist 24. august.

DSAM udgiver hvert år 1-2 kliniske vejledninger samt en række mindre faglige opdateringer. I 2017 udgav vi en opdatering af DSAM’s KOL-vejledning, ligesom DSAM’s vejledning om palliation blev udgivet som app. I 2018 er der udgivet en vejledning om kræftopfølgning i almen praksis samt en farmakologisk behandlingsvejledning af type 2-diabetes lavet i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab.

Lige nu er DSAM i gang med vejledninger inden for områderne hjerte, dyspepsi og diabetes samt faglige opdateringer inden for UVI, PTSD og hjemmefødsler. Det er et ønske, at vejledningerne skal fremstilles hurtigere og være mere kortfattede, uden at det går ud over den tilgrundliggende viden og evidens.

Redaktør med facilitatorevner
Vi har derfor brug for en redaktør med facilitatorevner, lyst og interesse for området, og som kan holde snor i de vejledninger, vi laver. Det betyder, at du skal være god til overblik og til at tænke i processer. Du skal være en motiverende og engageret sparringspartner for de vejledningsgrupper, der er i gang. Du bliver født medlem af DSAM’s vejledningsgruppe og koordinationsgruppen for kliniske vejledninger, som bl.a. også består af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Det forventes, at dit primære arbejdsfelt er kontakten og samarbejdet med arbejdsgrupperne, og at der kun i mindre omfang vil være opgaver som DSAM repræsentant i andre sammenhænge.

Da der ofte skal ageres hurtigt, er det vigtigt, at du løbende er i stand til at påtage dig mindre hasteopgaver med kort varsel og deadline. Det er vigtigt, at du kan tilrettelægge din arbejdsindsats, så du fysisk er i sekretariat minimum en gang hver 14. dag, men du aflønnes svarende til én dag om ugen.

Læs hele opslaget her og kontakt  DSAM's formand Anders Beich på mail anders@beich.dk, bestyrelsesmedlem Jette Kolding Kristensen på mobil 40 81 44 66 eller sekretariatschef Louise Hørslev på mobil 51 54 13 53 eller mail lh@dsam.dk, hvis du vil vide mere om stilliingen.

 


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk