Kære medlem

Valget nærmer sig, men i alle regioner mangler stadig kandidater til en eller flere poster. Selskabet har brug for engagerende almenmedicinere, så vi håber, at du vil overveje at stille op; du skal være meget velkommen!

Fristen for at stille op er 5. september kl. 12. Er du i tvivl, om det er noget for dig, så kontakt formanden for regionsbestyrelsen eller tag med på valgmødet i din region. Herunder kan du se, hvilke poster der er ledige, og hvor mange kandidater der på nuværende tidspunkt har budt ind. Klik på regionen, hvis du se program og sted for valgmødet.

Region Hovedstaden, valgmøde den 4. september
Der er fem poster på valg: Tre medlemsposter, hvoraf den ene skal være en FYAM’er, mens de to andre pladser kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, samt to suppleantposter, som skal besættes af hhv. en speciallæge og en FYAM’er. P.t. er der to kandidater; en speciallæge og en FYAM’er.

Region Sjælland, valgmøde er afholdt
Der er to poster på valg: En medlemspost, som skal besættes af en FYAM'er, og en suppleantpost, som skal besættes af en speciallæge.
P.t. er der ingen kandidater.

Region Syddanmark, valgmøde den 4. september
Der er to poster på valg: En post som medlem, som kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, og en post som suppleant, som skal besættes af en FYAM'er. Pt. er der ingen kandidater.

Region Midtjylland, valgmøde den 4. september
Der er to medlemsposter på valg, hvoraf den ene skal besættes af en speciallæge, og den anden kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer.
P.t. er der én kandidat (speciallæge).

Region Nordjylland, valgmøde den 3. september
Der er fem poster på valg. To medlemsposter, hvoraf den ene skal besættes af en FYAM’er, mens den anden plads kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, samt tre suppleantposter, som skal besættes af hhv. to speciallæger og en FYAM'er. Pt. er der to kandidater; en speciallæge og en FYAM’er.


Husk at opdatere dine medlemsoplysninger

Du skal senest have opdateret dine oplysninger den 5. september.

Selve valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Valget varetages af FAS (Foreningen af Speciallæger), og valgmailen kommer derfor fra adressen valgsekretariatet@dadl.dk. Det bliver ikke muligt at eftersende en stemmeseddel, hvis du undervejs i valget finder ud af, at du ikke har fået nogen. Det er derfor meget vigtigt, at du sikrer, at dine oplysninger er rigtige. Det kan du tjekke på ”Mit medlemskab”. Du kan samme sted anmode om en kode, hvis du ikke kender dit password.

Det er især din mailadresse og dit medlemsforhold (ordinært medlem, FYAM, SAMS), du skal koncentrere dig om. Stemmesedlen sendes til den mailadresse, der står i vores medlemssystem. Det er ikke nødvendigvis den samme, som du modtager nyhedsbreve fra os på.

Husk at bruge din stemme til valget.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk