Der skal ikke stemmes i Region Midtjylland

I morgen tidlig trykker valgsekretariatet i FAS på knappen og sender valgmail ud. Men mailen kommer ikke til medlemmerne i Region Midtjylland. Her stillede Marius Andersen og Pernille Vieth op til de to medlemsposter, og begge blev valgt uden modkandidater.

Regionsbestyrelsen, som endnu har til gode at konstituere sig, består herefter af følgende:

Jette Kolding Kristensen, repræsentant
Marius Andersen, repræsentant
Pernille Vieth, repræsentant
Roar Maagaard, repræsentant
Maria Bach Nikolajsen, repræsentant (FYAM)
Asger Lau Dalmose, suppleant
Janni Michelle Lund Møller, suppleant (FYAM)

OBS for medlemmer af DSAM! Hvis du har modtaget denne mail, men ikke arbejder/uddanner dig i Region Midtjylland, er der stor sandsynlighed for, at du står forkert registreret i DSAM’s medlemsdatabase. Vi vil i så fald bede dig rette dine oplysninger via dette link eller kontakte sekretariatet på tlf. 7070 7431. Ændringerne vil gælde fremadrettet, men vil ikke få indflydelse på dette valg, da det ikke er muligt at eftersende stemmesedler.


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk