DSAM’s publikationsinformation om seneste resultater inden for almenmedicinsk forskning i Danmark.

Access to outreach specialist palliative care teams among cancer patients in Denmark

Mette Asbjørn Neergaard, Anders Bonde Jensen, Frede Olesen og Peter Vedsted
Journal of Palliative Medicine, Volume 16, Number X

Alle bør have lige adgang til palliativ behandling og pleje, når livet slutter. Alligevel synes der at være et element af social ulighed på dette område. Er der sociale og økonomiske faktorer, der påvirker adgangen til de palliative behandlingstilbud, der udbydes i Danmark? Dette studie ser på samspillet mellem adgangen til de udbudte palliative behandlingstilbud og socioøkonomiske karakteristika blandt danske kræftpatienter, som døde af deres kræftsygdom.

Undersøgelsen er et populationsbaseret tvær-sektorielt registerstudie. Studiet inkluderer data for i alt 599 voksne, som døde på grund af deres kræftsygdom i perioden 1. marts – 30. november 2006 i det tidligere Aarhus Amt. Data fra centrale sundhedsregistre blev koblet via cpr-numre. Der blev foretaget multivariate analyser justeret for alder, køn og graden af den praktiserende læges involvering. Analyserne viste, at der var en højere sandsynlighed for kontakt til et palliativt behandlingstilbud blandt immigranter og efterkommere af immigranter i sammenligning med patienter af dansk oprindelse. Der var også en højere sandsynlighed for kontakt til et palliativt behandlingstilbud for gifte i sammenligning med ugifte patienter. Disse to tendenser var tydeligst for kvindelige patienter.

Dette studie finder en udbredt lighed for indbyggere i Danmark i adgang til specialiseret palliativt behandlingstilbud, men det betyder ikke, at der er lige adgang for alle. Fremtidige studier bør se nærmere på sociale og økonomiske konsekvenser af de udbudte palliative behandlingstilbud. 

Læs artiklen

Depression following myocardial infarction: an overseen complication with prognostic importance

Karen Kjær Larsen
Ph.d.-afhandling, Sektionen for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Det kan være en meget svær psykisk belastning at få en blodprop i hjertet. Mange hjertepatienter er deprimerede, men depressionen opdages sjældent af lægerne. Denne afhandling viser, at hver femte patient var ramt af depression tre måneder efter en blodprop i hjertet. Det påvirker ikke alene livskvaliteten. Det fordobler også patienternes risiko for at dø inden for tre år, ligesom risikoen for selvmord er øget. 

En systematisk test for depression forventes at kunne forbedre behandlingen af hjertepatienter. Ifølge de eksisterende retningslinjer bør alle hjertepatienter testes for depression, men studiet viser, at det stort set ikke sker i den hospitalsbaserede rehabilitering. Over en fjerdedel af hjertepatienterne bliver testet for depression af deres praktiserende læge, men det foregår ikke systematisk. Den manglende systematik betyder, at mange af de deprimerede patienter ikke bliver fundet og dermed heller ikke får tilbudt behandling.

Studiet tyder på, at fysisk aktivitet og behandling med antidepressiv medicin kan hjælpe hjertepatienter med depression, men det kræver større undersøgelser at bestemme, hvilken betydning det kan have for behandlingen.

Afhandlingen er baseret på data fra alle patienter, som var indlagt med blodprop i hjertet i Region Midtjylland i 2009.


Ph.d.-forsvar af Mette Kofoed med titlen ”Spirometry utilization among Danish adults initiating medication targeting obstructive lung disease; Analyses of determinants”

Date:                  21 June 2013 at 14.00 hrs.

Venue:              SDU, Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense 

Se opslag

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø

Telefon: 7070 7431 E-mail: dsam@dsam.dk